Republiková súťaž mladých recitátorov vo Valjeve: Krajčík získal bronz

15.jún 2014

Republiková súťaž mladých recitátorov vo Valjeve: Krajčík získal bronz

Recitátor Martin Krajčík a jeho odborná pedagogička Miluška Anušiaková-Majerová (foto: Jaroslav Čiep)

Recitátor Martin Krajčík a jeho odborná pedagogička Miluška Anušiaková-Majerová (foto: Jaroslav Čiep)

Pekný úspech aj tohto roku dosiahol mladý recitátor Martin Krajčík zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Na 46. Republikovej súťaži mladých recitátorov Básnik môjho rodu 6. júna vo Valjeve v kategórii žiakov vyšších ročníkov obsadil 3. miesto.

Ako sme sa dozvedeli od učiteľky Milušky Anušiakovej-Majerovej, Martinovej pedagogickej spolupracovníčky, ktorá odmalička usmerňovala jeho umelecký talent v prednese krásneho slova, Martin Krajčík sa na súťaži predstavil básňou Dobrák a dobráčka Johanna Wolfganga Goetheho.

Inak Martin pravidelne postupuje cez nižšie úrovne recitačnej súťaže a dostáva sa na republikovú úroveň, kde i v minulých rokoch dosiahol pozoruhodné výsledky a dokonca aj víťazil.

Jaroslav Čiep

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs