JÁNOŠÍK: Studňa v zajatí byrokracie

12.jún 2014

JÁNOŠÍK: Studňa v zajatí byrokracie

O pitnú vodu nie je núdza. Jánošíčanom sú v dispozícii početné artézske studne (Foto: V. Hudec)

O pitnú vodu nie je núdza. Jánošíčanom sú v dispozícii početné artézske studne (Foto: V. Hudec)

Studňa, z ktorej sa Jánošíčania zásobujú pitnou vodou, je vyvŕtaná pred viac ako dvadsiatimi rokmi a už niekoľko rokov sa na nej prejavujú znaky  opotrebovanosti. Okrem významného zmenšenia kapacity studne vidieť, že cez sito do vody preniká aj piesok. Nedostatok vody je zvlášť výrazný v lete, keď je spotreba omnoho väčšia než inokedy.

S cieľom predísť vzniku vážnejších porúch v zásobovaní vodou, Miestne spoločenstvo, ktoré má na starosti distribúciu vody a údržbu vodovodu, pred dvomi rokmi na vodovod napojilo ešte jednu, staršiu studňu. Tie dve studne teraz spoločnými silami zabezpečujú potrebné množstvo vody pre Jánošíčanov, ale sa stáva, že v letnom období ani to nestačí.

– V tejto chvíli je ešte dobrý tlak v potrubí, lebo pršalo, a nie je potrebné zavlažovať v záhradách. Keď však ľudia svoje hadice napoja na kohútiky a začnú zavlažovať, tlak vo večerných hodinách začne náhle klesať, takže sa nemožno osprchovať a ani práčky nemôžu prať. O tom, že piesok vo vode nie je prípustný, je zbytočné hovoriť. Pred dvomi rokmi sme už boli v situácii, ktorá hrozila, že zostaneme bez vody. V podstate nám pitnej vody nechýba, lebo máme k dispozícii artézske studne, ale chýba technická voda na umývanie, pranie a iné potreby v domácnosti, – hovorí tajomník MS Janko Tomeček.

Jediným východiskom z danej situácie je zrejme vŕtanie novej studne. Boli si toho vedomí aj v MS, takže nesedeli so založenými rukami, ibaže mali obmedzené možnosti, predovšetkým preto, že nedisponujú vlastnými prostriedkami. Teraz sú však na dobrej ceste, že problém riešia.

Janko Tomeček, tajomník jánošckeho Miestneho spoločenstva (foto: V. Hudec)

Janko Tomeček, tajomník jánošckeho Miestneho spoločenstva (foto: V. Hudec)

– V decembri 2012 sme na vypracovanie projektu z pokrajiny dostali 250-tisíc dinárov a celú záležitosť okolo príprav na vŕtanie novej studne prebrala Obec Alibunár, resp. VP Stanogradnja, ktorý zabezpečí chybujúce prostriedky na vypracovanie projektu a zadováži aj potrebné povolenia. Prostriedky na vŕtanie studne zabezpečí Naftový priemysel Srbska ako kompenzáciu za to, že obsadili zo desať árov dedinských pasienkov, na ktorom sa nachádza plynový vrt a plynová podstanica. Vypracovanie projektu je zverené licencovanej projektovej firme GECO inženjering z Belehradu a nakoľko som dobre informovaný, ukončenie projektu a tým aj začiatok prác na vŕtaní studne je podmienený kompletovaním všetkých potrebných súhlasov rôznych štátnych orgánov a inštitúcií. Kedy to bude, skutočne nemôžeme vedieť. Chceli by sme, pravdaže, aby to bolo čím skôr, lebo, hľa, už sme na prahu leta, začínajú páľavy a s nimi aj zavlažovanie, takže ak studňu nevyvŕtame v nastávajúcom období, obávam sa, že znovu budeme mať problémy ako v predchádzajúcich dvoch – troch rokoch, – hovorí tajomník jánošíckeho Miestneho spoločenstva.

 Zavlažovanie a platenie

Zavlažovanie záhrad z vodovodu v tejto osade skôr nebolo dovolené, lebo v MS mienili, že tým predídu poruchám v zásobovaní. Časom si však uvedomili, že používanie vody na tie účely jednoducho nemožno zamedziť.

– Nemohli sme tomu zastať do cesty, takže sme prestali zakazovať, ale trváme na tom, že za všetku strovenú vodu treba poctivo aj zaplatiť. Zo 70 až 80 percent občanov túto svoju povinnosť aj plní a tých 20 percent musíme napomínať. Dokonca máme aj takých, ktorí neplatili po niekoľko rokov, takže sa nazbieralo aj viac ako 10-tisíc dinárov, hoci sme im úroky nezapočítali. Od takých sme sa pokúsili dlhy vymáhať na súde. Vo viacerých prípadoch sme súd vyhrali, ale peniaze sme nedostali. Tá súdna cesta je príliš zdĺhavá, takže sme od nej upustili a snažíme sa s dlžníkmi dohovoriť, umožniť im, aby dlh splácali na splátky, – vysvetľuje Janko Tomeček.

Vladimír Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs