Pôvodné piesne v novom rúchu

8.jún 2014

Pôvodné piesne v novom rúchu

Za 48 rokov na festivale Stretnutie v pivnickom poli vystúpilo mnoho našich spevákov a odznelo mnoho piesní, známych a menej známych, autentických. Spoločnými snahami Rádia Nový Sad a Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny určitá časť pôvodných piesní z pivnického festivalu neupadne do zabudnutia, ale zaznamenaná bude na cédečku.

Štvorčlenný tím: Milina Florianová, Valentín Grňa, Ondrej Maglovský a Edvin Baloš

Štvorčlenný tím: Milina Florianová, Valentín Grňa, Ondrej Maglovský a Edvin Baloš

„Naším cieľom je zachrániť to, čo je najcennejšie na festivale Stretnutie v pivnickom poli,“ hovorí zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Milina Florianová. „Tento festival má jeden jediný zmysel, okrem promovania mladých spevákov, aj promóciu pesničiek, ktoré sa spievali v našich prostrediach a ktoré pomaly padajú do zabudnutia. Z tých dôvodov sa roky na pivnickom festivale udeľuje cena za autentickosť piesní. Tie najautentickejšie dostávali ceny, ale nedostali ich speváci, a preto sme sa rozhodli, že urobíme výber pesničiek, ktoré dostali cenu za autentickosť a ktoré my v našej fonotéke nemáme. Tým činom obohatíme náš hudobný fond, ale aj urobíme nahrávku, ktorá môže byť reprezentačná k 50. výročiu pivnického festivalu, čiže nahrávanie tohto cédečka sa realizuje v znamení dvoch jubileí – 65 rokov Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu a 50 rokov festivalu Stretnutie v pivnickom poli, ktoré bude na budúci rok.“

Na cédečku bude 27 piesní nielen z novšieho festivalového repertoára, ale aj také, ktoré siahajú do hlbokej minulosti. Odspievali ich deviati speváci: Boris Babík, Anna Verešová, Vlasta Vachulová, Anita Petráková, Anna Zorňanová, Rastislav Struhár, Miroslav Hemela, Miroslav Menďan a Marína Zahorcová. Produkciu pesničiek mali na starosti Valentín Grňa a Ondrej Maglovský.

Pre všetky pesničky sú urobené úplne nové úpravy a ich nahrávanie v štúdiu Novosadského rozhlasu prebiehalo počas celého mája. Termín promócie cédečka zatiaľ nie je spresnený, ale čoskoro tieto pesničky odznejú na vlnách Novosadského rozhlasu.

                                                                                                                                           Jasmina Pániková

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs