Body-art na pomedzí dôb

5.jún 2014

Body-art na pomedzí dôb

Autorky výstavy (zľava) Vanja Ignjac a Emília Valentíková

Autorky výstavy (zľava) Vanja Ignjac a Emília Valentíková

ČIERNO-BIELA VÝSTAVA

Výstava pod názvom Rub a líce s podtitulom Reflexia pohyblivých grafík zdobila Galériu výtvarného umenia Poklon zbirka Rajka Mamuzića od 17. do 29. mája. Išlo o viacrozmernú umeleckú akciu, ktorú pripravovali študentky prvého ročníka na výtvarnom oddelení Akadémie umení Univerzity v Novom Sade v rámci svojich mimoškolských povinností počas minulej zimy. Emília Valentíková a Vanja Ignjac sa rozhodli venovať umeniu body-artu.

Podobizne žien v životnej veľkosti

Podobizne žien v životnej veľkosti

Pôvodná idea výstavy printov, ktoré zobrazujú vyfotografované modelky s maľbou na tele, nie je ani tak tradícia body-artu z 20. storočia, ale tradícia farbenia figúry ženy ako symbolu plodnosti. Východiskom je starobylé omaľovanie ľudského tela. Podotknime, že ľudské telo a steny jaskýň sú najstaršie objekty výtvarných intervencií človeka.

Návštevníci na otvorení výstavy

Návštevníci na otvorení výstavy

 

 

Na výstave bolo desať, resp. jedenásť printov – desať zobrazovalo ženy omaľované bielou farbou, na ktorú boli nanesené čierne geometrické tvary ako trojuholník, kruh, štvorec; jedenásta modelka bola odfotená len v základnej bielej farbe. Návštevníci jej fotografiu dotvárali čiernymi odtlačkami vlastných rúk. Každá modelka bola odfotografovaná spredu i od chrbta. Printy v životnej veľkosti 170 x 70 cm boli inštalované na stenách galérie. Desať z nich je vytlačených na umelú hmotu, jedenásty – aby ho mohli dotvárať návštevníci – je na papieri. Printy pritom vnímajme len ako dôsledok maľby na telo. Okrem toho bol premietaný aj film o procese maľovania na telo.

Oceňme snahu autoriek, ktoré chceli spojiť archaický spôsob maľovania na telo s umením 20. storočia, a tak ho znovu oživiť v podobe body-artu.

Monika Necpálová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs