Usporiadali donátorské stretnutie

5.jún 2014

Usporiadali donátorské stretnutie

Logo Združenia občanov Pazova pre najohrozenejších

Logo Združenia občanov Pazova pre najohrozenejších

Pod názvom Srbsko je aj tvojou krajinou v Starej Pazove usporiadali prvé donátorské stretnutie (v utorok 27. mája), na ktorom sa zúčastnili členovia Združenia hospodárov, zamestnávatelia a občania (Združenie občanov Pazova pre najohrozenejších). Pri tejto príležitosti zozbierali viac ako 42 miliónov dinárov na sanáciu následkov katastrofálnych májových záplav, a to prostredníctvom reštaurácie, obnovy a výstavby obytných objektov v najohrozenejších častiach krajiny.

Ide o náročný projekt, v rámci ktorého do konca roka plánujú na uvedené účely zozbierať prostriedky v hodnote 200 miliónov dinárov – polovicu pre občanov a polovicu pre hospodárstvo. S iniciatívnym návrhom pod heslom Srbsko je aj tvojou krajinou, členovia ZO Pazova pre najohrozenejších vystúpili podnietení hroznými následkami živelnej pohromy. Za projektom stojí lokálna samospráva, hospodári, zamestnávatelia, podnikatelia a občania Staropazovskej obce. Vďaka veľkej solidarite a humanite na prvom donátorskom stretnutí sa do knihy donácií slávnostne zapísalo viac ako 20 hospodárov, podnikateľov a zamestnávateľov. Celková suma donácie hlavne zo súkromného úseku a Obce Stará Pazova je 39,3 milióna dinárov. Do projektu sa zapojili aj zamestnanci dvoch tamojších veľkých podnikov –  Medius a Coopservice BMK so sumou 3,25 milióna dinárov.

Donátori veľkého srdca

Donátori veľkého srdca

Iniciátormi akcie a založenia združenia sú predseda obce Đorđe Radinović a dvaja majitelia podnikov: Cviko Krunić, ktorého zvolili za predsedu Správnej rady projektu, a Marko Babić.

V nadchádzajúcom období majú nasledovať ďalšie donátorské stretnutia a akcie, do ktorých sa zapoja i školy, predškolské ustanovizne a pod.

Anna Lešťanová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs