KOVAČICA: Slávnostná konfirmácia

4.jún 2014

KOVAČICA: Slávnostná konfirmácia

Foto: A. Chalupová

Foto: A. Chalupová

V nedeľu 1. júna 2014 v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici svoju krstnú zmluvu potvrdilo tridsaťdva konfirmandov.

Tak sa novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru I stalo trinásť chlapcov a devätnásť dievčat.

Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Pavel Sklenár, senior banátsky.

Konfirmandi v tejto slávnostnej príležitosti po prvý krát prijali Večeru Pánovu a neskoršie im zboroví farár zablahoželal a udelil primerané darčeky. Na záver slávnostnej konfirmácie sa spoločne vyfotili.

                                                                                                      A. Chalupová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs