ILOCKÉ LETO 2019: Sviatok slovenskej kultúry, zvykov a obyčají

26.aug 2019

ILOCKÉ LETO 2019: Sviatok slovenskej kultúry, zvykov a obyčají

Veľkým galaprogramom s účasťou domácich ochotníkov a slovenských folklórnych súborov z Chorvátska a Slovenska včera 25. augusta 2019 doznelo 40. jubilejné podujatie Ilocké leto.

I tohto roku sa organizátori Matica slovenská Ilok a Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra v Iloku pousilovali, aby na 40. Ilocké leto prilákali veľký počet milovníkov tejto tradičnej akcie nie len z domáceho prostredia ale aj tých spoza chotára. V rámci Ilockého leta 2019 sa najprv v sobotu v Slovenskom národnom dome zišli milovníci ručných prác, ktorí obdivovali výstavu výšiviek, čipiek, obrazov a rôznych častí ľudových krojov vyrobených srdcom a rukami členiek Tradično-folklórnej skupiny Matice slovenskej v Iloku. Neskoršie na svoje prišli aj ctitelia slovenskej ľudovej hudby, spevu a tanca. Na javisku SND Ľudovíta Štúra sa uskutočnil kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili bohato krojovaní členovia Folklórneho súboru Viničiar zo Slovenskej republiky. Predstavili sa spevom, tancami a obyčajami zo svojho prostredia.

V nedeľu na podujatí…

Ilocké leto 2019 pokračovalo aj na druhý deň. V popoludňajších hodinách sa uskutočnila premiéra kníh, ktoré vznikli v uplynulých rokoch.

Po uvítacom príhovore Alexandra Knapčeka, predsedu Matice slovenskej v Iloku a hudobnom úvode huslistu Ivana Šandora, Juraj Bartoš, novinár týždenníka Hlas ľudu, predstavil autorov publikácii a s ními viedol aj zaujímavé rozhovory.

V uplynulých rokoch autori Ratko Sudecký, Vlatko Miksád, Ružica Černiová a Štefan Jangl napísali niekoľko kníh, ktoré hovoria o Slovákoch v Iloku. Autor Ratko Sudecký, ktorý sa z ospravednených príčin nezúčastnil tejto prezentácie, v roku 2014 napísal a vydal knihu v slovenskom jazyku Slováci v Srieme – Zamlčované dejiny. O dva roky neskoršie do slovenčiny preložil knihu Maura Orbiniho Kráľovstvo Slovanov z roku 1601. Obecenstvo malo príležitosť započúvať sa aj do historiek, ktoré vznikali pri písaní knihy Príbehy za oponov autora Vlatka Miksáda a ilustátorky Kristiny Hrubíkovej.  

Vo vzácnej publikácii Slovenský národný dom v Iloku 1952 – 1997 – 2014 Slovački narodni dom u Iloku 1952 – 1997 – 2014 sú obsiahnuté dejiny stavby ilockého kultúrneho stánku. Jej autormi sú prof. V. Miksád, ilocký publicista a spolkár, R. Černiová, zamestnankyňa Múzea mesta Ilok a Štefan Jangl, penzionovaný vojak. V uplynulom roku vznikla kniha v slovenskom jazyku Slovengbat/ Slovenský ženijný prápor mierových síl OSN v misii UNPROFOR a UNTAES 1995-1998/ Spomienky a fakty autorov Bernarda Rošteckého, Š. Jangla a Imricha Szabá. Tohto roku svetlo uzrela brožúrka 40 rokov Ilockého leta v slovenskom a chorvátskom jazyku autorov V. Miksáda, R. Černiovej a R. Sudeckého.

V podvečerných hodinách na letnom javisku sa uskutočnil bohatý kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili ochotníci Kultúrno-umeleckého spolku Joakim Govlja v Mikluševciach, Matice slovenskej Osijek, Kultúrno-umeleckého spolku obce Selnica, Folklórneho súboru Viničiar zo Slovenska a hostitelia členovia Matice slovenskej Ilok a SKOS Ľudovíta Štúra. Po programe, pre účastníkov a návštevníkov podujatia bola usporiadaná škola tancu, ktorá pred letným javiskom prezentovala rozličné ľudové tance. Neskoršie do tanca a na dobrú náladu hrala skupina Alesis band. Podujatia Ilocké leto 2019 sa okrem iných oficiálnych hostí zúčastnil aj Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku.

Podujatie sa uskutočnilo pod patronátom Vlády Republiky Chorvátska, úradu pre národnostné menšiny, kým podujatie podporila aj Vukovarsko-sriemska župa, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Mesto Ilok.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs