IN MEMORIAM: Za Pavlom Popom (1948 – 2019)

5.júl 2019

IN MEMORIAM: Za Pavlom Popom (1948 – 2019)

V dôsledku ťažkého ochorenia, vo štvrtok 4. júla 2019 vo veku 70 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec, grafik a maliar Pavel Pop.

Pavel Pop (foto: M. Ulićević)

Akademický grafik Pavel Pop sa narodil 1. decembra 1948 v Starej Pazove. Vo svojej výtvarnej tvorbe vyvíjal koncept, ktorý odborná kritika pomenovala imaginatívnym realizmom. Vyštudoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave roku 1975. Členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (ULUV) sa stal roku 1977. Ako bratislavský žiak vynikajúcich umelcov Albina Brunovského a Vincenta Hložníka vypracoval si výtvarnú poetiku, ktorá má prevahu aj v súčasnej grafickej tvorbe na Slovensku.

O Popovej grafickej tvorbe výtvarný kritik Vladimír Valentík povedal: „Popove grafické listy majú súčasný, ale zároveň aj tradicionalistický – čo znamená – postmoderný prízvuk, rozoznať na nich štýlové znaky manierizmu, prvky neosurrealizmu, ale zdá sa nám, že v podstate ide o romantizujúcu koncepciu, v ktorej je predsa najpodstatnejšia imaginácia. Okrem toho evidentné je autorovo poznanie aj iných umelecko-historických slohov. Napríklad na grafických listoch rozbujnených formotvorných línií badať barokizujúci pátos a na niektorých tvárach akýsi renesančný nádych.“

V priebehu roka 2008 Pavel Pop vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel (Pablo Picasso, Salvador Dalí, Wassily Kandinsky, René Magritte, Francisco Goya, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Rembrandt a iní). V období 2011 – 2018 Pavel Pop pre Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov namaľoval 12 portrétov historicky významných osobností vojvodinských Slovákov, ktoré tvoria stálu expozíciu ÚKVS.

Vo svojom ateliéri (foto: K. Mosnáková-Bagľašová)

V roku 2018 Pavel Pop za svoju umeleckú tvorbu získal Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Toto uznanie umelcovi v jeho ateliéri na Petrovaradínskej pevnosti v januári 2019 osobne odovzdal predseda ÚSŽZ Ján Varšo.

K sedemdesiatke Pavla Popa boli usporiadané tri výstavy. Výstava menom Pavel Pop – výber z tvorby obsahujúca Popove grafiky, perokresby, akvarely a maľby z rôznych období sa konala v auguste 2018 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. V marci 2019 na Západnej terase Bratislavského hradu bola usporiadaná výstava jeho prác z posledného cyklu venovaného veľkým majstrom výtvarného umenia pod názvom Pocta v organizácii spoločnosti Artem a Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tretia výstava trvala od konca marca do polovice mája 2019 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v rámci edície SlovArt vydal trojjazyčnú výtvarnú monografiu venovanú umeleckej tvorbe a osobnosti Pavla Popa (autormi tejto monografie pod názvom Pop sú Vladimír Valentík a Sava Stepanov; kniha vyšla v marci 2019).

Pohreb Pavla Popa bude v sobotu 6. júla 2019 o 12.45 na Mestskom cintoríne v Novom Sade (Rumenački put 65).

Česť jeho pamiatke!

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs