IN MEMORIAM: Za Tomášom Brezinom

12.júl 2018

IN MEMORIAM: Za Tomášom Brezinom

V stredu 11. júla vo veku 87 rokov v Belehrade umrel Tomáš Brezina z Vojlovice, známy hudobník, huslista, spevák, ochotník. Narodil sa 20. marca roku 1931 vo Vojlovici kde skončil základnú školu. Elektrikárskemu remeslu sa vyučil v Pančeve a najväčšiu časť pracovnej doby strávil v pančevskej Rafinérii kde pracoval ako elektrikár.

Tomáš Brezina

Tomáš žil hudbou a pre hudbu. Vedľa otca Juraja, známeho vojlovického huslistu a dlhoročného kantora v tamojšom slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore naučil sa hrať na husliach, ktoré nevypúšťal z rúk až kým ho v tom neznemožnila zákerná choroba.

Tomáš Brezina už začiatkom sedemdesiatych rokov začal zoskupovať a nacvičovať tance so žiakmi základnej školy, a neskoršie bol pri zrode SKOS Detvan, jeho dlhoročný umelecký vedúci choreograf, hudobník, herec. Hrával a iným spôsobom pomáhal orchestrom kultúrno-umeleckých spolkov v Starej Pazove, Boľovciach a Hajdušici, ale aj v spolkoch Tamási Áron, Petöfi Sándor a Stanko Paunović vo Vojlovici, resp. Pančeve. Naposledy hrával a spieval v združení penzistov v Pančeve.

Kým mu to sily dovoľovali bol pravidelným účastníkom Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj. Prvých 40 ročníkov festivalu ani jeden neprešiel bez Tomášovej účasti. Zaoberal sa aj zberateľskou činnosťou, a v novosadskom rozhlase má nahrané početné piesne. Okrem toho svoje vedomosti a skúsenosti prenášal aj na mladých, ale aj tých trochu starších spevákov, ktorých pripravoval pre účasť na festivale Stretnutie v pivnickom poli. Disponoval aj bohatou zbierkou a rôznym iným hudobným materiálom, ktorý prednedávnom daroval Múzeu vojvodinských Slovákov.

Pochádzal z kresťanskej rodiny, bol horlivým cirkevníkom a dlhoročným členom vojlovického cirkevného spevokolu. Pochovaný bol v rodnej Vojlovici, ktorú mal tak rád 12. júla za hojnej prítomnosti jeho spoluobčanov.

Česť jeho pamiatke!

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs