Kako Tanjug javlja… Tlačová agentúra už nejestvuje?

4.nov 2015

Kako Tanjug javlja… Tlačová agentúra už nejestvuje?

tanjug_logo_tacnoTlačová agentúra Tanjug úradne prestala jestvovať 31. októbra, keď bola vymazaná z registru Agentúry pre hospodárske registre. Zamestnaní dostanú úhrady a októbrové platy.

Predseda syndikátu Tanjug Marko Dragišić vyhlásil pre denník Danas, že neúradne dostali informáciu, že tlačová agentúra prestala jestvovať a zamestnaní dostanú októbrový plat a podľa zákona všetci zamestnaní dostanú aj úhrady. Okolo 180 osôb, bývalých zamestnancov Tanjugu, sa ocitne na evidencii úradu práce.

Pripomíname, že lehota na privatizáciu 73 médií vypršala 1. novembra a nových majiteľov dostalo 36 médií.

Jasmina Pániková

Zdroj: RTV

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs