Klub poľnohospodárov Báčsky Petrovec: Ušiak vystriedal Kováča

19.feb 2019

Klub poľnohospodárov Báčsky Petrovec: Ušiak vystriedal Kováča

Predseda Jaroslav Ušiak

Klub poľnohospodárov v Petrovci od tohto roku má nové vedenie. Od včera pracuje s novým vedením. Je to výsledok hlasovania, ktoré sa uskutočnilo na ich výročnom, zároveň aj volebnom zhromaždení v Lesíku.

Totiž doterajšie vedenie Klubu poľnohospodárov určitý čas hľadalo vhodných kandidátov, aby prevzali opraty vedenia klubu. Naposledy Jaroslav Ušiak, doterajší predseda disciplinárnej komisie, sa ujal kandidatúry.

Voľby

Čestný člen Pavel Tordaji

Ako sa ukázalo na samotnom zasadnutí, bol jediným kandidátom na predsedu, lebo nik z ďalších takmer sto prítomných poľnohospodárov nepodal iný návrh. Zhromaždenie jednomyseľne po predostretí jeho programu, v ktorom akcentoval zveľaďovať prácu klubu, Jaroslava Ušiaka aj zvolilo za nového predsedu Klubu poľnohospodárov na mandátne obdobie 2019 – 2022.

Novozvolený predseda navrhol aj ďalších členov predsedníctva, svojich spolupracovníkov. Zhromaždenie klubu schválilo aj tento návrh a v nastávajúcom mandáte podpredsedom bude Daniel Lekár ml., tajomníkom Miroslav Demrovský a pokladníkom zostal aj naďalej Gabriel Paulíny. Do predsedníctva zvolili aj Jána Stracinského ml., Daniela Fejdiho a Miroslava Vidu.

Dozornú radu budú aj naďalej tvoriť Samuel Oros, Ján UšiakPavel Tordaji ml..

Do disciplinárnej komisie zvolili Janka Kováča, Pavla Topoľského, Jána Zajaca, Jána SpevákaPavla Sľúku.

K tomu na tohtoročnom zhromaždení za čestného člena zvolili Pavla Tordajiho z ulice Kulpínskej, ktorý bol aj medzi zakladateľmi Klubu poľnohospodárov, viackrát bol aj v samotnom vedení a v ňom sa aj dodnes aktívne podieľa.

Zhromaždenie

Po privítaní hostí a všetkých prítomných, minútkou ticha pre zosnulých členov, doterajší predseda Janko Kováč navrhol, aby si zvolili pracovné predsedníctvo. Po jeho zvolení v čele s Pavlom Severínim a schválení rokovacieho programu, doterajší funkcionári klubu predostreli správy o činnosti a finančnú správu na rok 2018.

Vlani sa, okrem iného, uskutočnilo 25 zimných prednášok, na ktorých aktívne na každej účinkovalo aj 60 – 80 poslucháčov, usporiadali Poľnohospodársku zábavu, v apríli akciu rovnania poľných ciest. Na nej účinkovalo 304 Petrovčanov a hostí spoza chotára.

Mladý tím KP sa vlani na Dňoch Petrovca stal absolútnym víťazom vo výrobe čerstvých klobás. Okrem toho pričinili sa o zveľadenie samotného klubu, kde vymenili odkvapové rúry, vymenili zhranené rohy a presypali škridle a olíčili omietku.

Z finančnej správy vyznelo, že vlani mali k dispozícii čosi nad 736 tisíc dinárov, z čoho takmer 700 tisíc minuli. Najviac na opravu domu a na organizáciu podujatí. Správy Dozornej radyDisciplinárnej komisie tiež boli prijaté jednoznačne.

Po uzavretí volieb slovo sa dostalo predstaviteľom obce, miestneho spoločenstva, matice, predstaviteľom podobných spolkov z Kysáča a Hložian. Vo svojich príhovoroch kvitovali dobrú spoluprácu s doterajším vedením a dobrú spoluprácu si priali aj s novým vedením KP.

Slovo bolo aj o prístupových cestách, ambrózii, čistení ciest od snehu, o súbehoch v oblasti poľnohospodárstva v rámci pokrajinskej administratívy, o projekte alpárskej cesty, ktorá spája Stepanovićevo a Petrovec. Tiež aj o iných problémoch, ktoré trápia tunajších poľnohospodárov.

Tieto diskusie uzavreli spoločným stolovaním a paprikášom z kuchyne Vladimíra Dudáša. Neskoršie sa „do diskusie“ zapojili aj hudobníci, ktorí ešte viac naladili prítomných poľnohospodárov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs