Hložianske ženy aj vlani boli aktívne

19.feb 2019

Hložianske ženy aj vlani boli aktívne

Na včerajšej výročnej schôdzi zhromaždenia Spolku žien Slovenka opäť kvitovali úspešnú činnosť. Vyplynulo to nielen z ich správ, ale aj z postrehov predstaviteľov miestnych spolkov a občianskych združení, ktorí ocenili pôsobenie SŽS v roku 2018.

Prítomných v kaviarni Pod lipami privítala predsedníčka SŽS Viera Miškovicová. Vyrátala všetky podujatia, ktoré hložianske ženy zorganizovali respektíve, ktorých sa zúčastnili a bolo ich na desiatky.

Prostriedky a uznania

Viera Miškovicová (zľava), Anna Hataľová, Jelena Červenáková a Mária Zátrochová

Finančnú správu za uplynulý rok podala pokladníčka Zuzana Šranková. Podčiarkla, že sa vlani dostalo na účet spolku úhrnne 375 281 dinárov. Najviac peňazí získali ako účelové prostriedky na základe projektov z rozpočtu AP Vojvodiny, tiež z obce Báčsky Petrovec a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Spevácka skupina SŽ Slovenka

Predsedníčka Miškovicová predostrela finančný plán na tento rok. Ako povedala, SŽS ráta s rozpočtom vo výške 405 000 dinárov. O tom, ako ich mienia minúť, informovala tajomníčka spolku Jelena Červenáková, prízvukujúc, že mienia zrealizovať už ujaté aktivity. Všetky správy a plány zhromaždenie prijalo bez diskusie – jednohlasne. Rovnako schválilo návrh, aby členský poplatok aj v tomto roku bol 300 dinárov.

Jednohlasne zvolili Annu Čipkárovú za členku dozornej rady, namiesto Anny Hnilicovej, ktorá z tohto postu odstúpila.

Na základe rozhodnutia správnej rady predsedníčka Miškovicová udelila ďakovné listy SŽS trom členkám. Získali ich: Jelena Červenáková, Anna Hataľová a Mária Zátrochová.  

Príhovory a program

Prispeli prednesom krásnej literatúry: Zuzana Bohušová (sprava) a Miriam Murtínová

Výročnú schôdzu členky SŽ Slovenka spestrili kratším kultúrno-umeleckým pásmom. Spevácka skupina zaspievala dve slovenské ľudové piesne a medzi nimi odzneli prednesy úryvkov z próz slovenských spisovateľov a báseň v predvedení Zuzany Bohušovej, Miriam Murtínovej, Zuzany Dudkovej a Anny Hruškárovej, ktorá prečítala vlastnú kratšiu prózu.

Zablahoželal a pomoc prisľúbil aj hložiansky richtár Pavel Žembery

Predtým ženskému spolku zablahoželali k úspešnej práci a zaželali úspech aj v tomto roku radom: Samuel Valo – predseda Združenia športových rybárov Šaran, Pavel Žembery – predseda Rady MS Hložany, Viera Turčanová – predsedníčka ZE Ekos, predsedovia združenia penzistov respektíve invalidov práce Ján HaškaOndrej Pavčok, tiež Miroslav Pavčok – predseda Poľovníckeho spolku Hložany. Večierok ukončili v družnom rozhovore pri občerstvení.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs