Zima s knihou: Jesenský s petrovskými spolkárkami

19.feb 2019

Zima s knihou: Jesenský s petrovskými spolkárkami

Tradičné podujatie Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou, ktoré štartovalo tohto roku a pokračovalo vo viacerých slovenských prostrediach vo Vojvodine, sa včera presunulo do Báčskeho Petrovca.

V spolupráci so Spolkom petrovských žien, podobne ako to robievajú dlhší rad rokov, v miestnostiach spolku žien usporiadali literárny večierok. Tak trochu interného rázu, na ňom boli iba členky SPŽ.

Predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská, podobne ako tomu bolo aj pred rokom v marci, privítala riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka a spisovateľa pre deti Zoroslava Jesenského.

Ten so svojim vtipkovaním a humorne ladenými veršami pre deti a svojim postojom, že v živote sa treba snažiť byť veselý, lebo to prispieva aj ku kvalitnejšiemu životu človeka, rozbil stereotyp, že keď je reč o knihách, je to spravidla nudné.

Prítomným spolkárkam prečítal niekoľko básní i z rukopisu, ale i z publikovaných kníh. A o tie, keď ide o vlaňajší rok a o Jesenského, nebola núdza. Totiž, Zoroslavovi vlani publikovali až tri knihy pre deti, z čoho dve vyšli v SVC.

Produkcia SVC 2018

Vladimír Valentík, ako to bežne robieva na podujatí, predstavil aktuálnu produkciu petrovského vydavateľstva.

Keď ide o rok 2018, na konte majú nadpriemerný počet: zo tridsať titulov.

Azda najviac je v edíciách pre deti, ale sú aj knihy pôvodnej tvorby, výbery, ako aj preklady zo srbčiny do slovenčiny a v opačnom smere.

V rámci večierka Anna Hansmanová prečítala poviedku pre deti z novej knihy Andreja Čipkára, ktorá mu vyšla posthumne.

V Petrovci na nedeľu 24. februára avizovali aj druhý večierok cyklu Zimy s knihou, kedy hosťami budú Miroslav Demák, Ján Tazberík a Miroslav Bielik zo Slovenskej republiky.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs