Knihy pricestovali aj do Lugu

6.jún 2016

Knihy pricestovali aj do Lugu

Hlasľudovci v spoločnosti s Marienkou Kukučkovou (Foto: V.D.Babiaková)

Hlasľudovci v spoločnosti s Marienkou Kukučkovou (Foto: V.D.Babiaková)

Redakcia Hlas ľudu už pomaly privádza ku koncu akciu, v rámci ktorej spolu s čitateľmi a organizáciami, resp. inštitúciami zbierala knihy pre menšie slovenské prostredia. Dnes totiž aj Lužania dostali vzácne knihy z hlasľudovskej akcie.

Riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak a šéfredaktorka nášho týždenníka Vladimíra Dorčová-Valtnerová časť zozbieraných kníh dnes odniesli do čitárne v Lugu.

Viac ako 200 kníh slovenských, ale aj srbských a inorečových autorov predstavitelia Hlasu ľudu odovzdali knihovníčke Marienke Kukučkovej, honorárnej spolupracovníčke lužského oddelenia knižnice Jovana Grčića Milenka v Beočíne.

Kukučková vyjadrila potešenie nad knižnými darmi, prízvukujúc, že v poslednom období aj iní dobrodinci venovali knihy Lužanom. Zároveň vyjadrila poľutovanie nad tým, že sa do kultúry málo, alebo takmer vôbec nevkladá, keďže ich miestnosť je v zlom stave.

No url attribute defined!

Zozbierané knihy v hlasľudovskej akcii predtým odcestovali do Bingule a Silbašu, a výber vedeckých časopisov a komiksov aj do Obecnej knižnice Štefana Homolu v Petrovci. Odovzdávanie kníh bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období.

Hlas ľudu

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs