Uľahčené vybavovanie dokladov

8.jún 2016

Uľahčené vybavovanie dokladov

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Štátna správa od dnes nemá právo od občanov žiadať údaje nevyhnutné pre vydanie osobných dokladov a ktoré sa už nachádzajú v ich úradnej evidencii. Patria sem údaje z osobného preukazu, výpisy z knihy narodených, potvrdenie o občianstve a potvrdenie o bydlisku.

Podľa Zákona o všeobecnom správnom konaní občania budú podávať žiadosti a doklady budú zabezpečovať štátne organy z úradných evidencií. Občania nebudú platiť poplatky za dané doklady a úradníci budú mať k dispozíii 15 dní na vybavenie dokladov.

Ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Kori Udovički vyhlásila, že zatiaľ je povinné iba doručenie údajov, ktoré sa nenachádzajú v úradnej evidencii, napr. potvrdenie o výške platu, potvrdenie o zamestnaní, zdravotnom stave a pod.

Dražen Maravić, pomocník ministerky, pre RTS vyhlásil, že napr. v prípade podávania žiadosti o detský prídavok namiesto doterajších 10 dokumentov rodičia budú povinní ukázať iba osobný preukaz a zdravotnú knižku, a ďalších 8 dokladov zabezpečí príslušný organ.

Občania majú právo podať sťažnosť na štátne správy, ktoré im aj naďalej budú žiadať údaje nachádzajúce sa v ich evidencii.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs