Tanec bez pravidiel

9.jún 2016

Tanec bez pravidiel

tancujlogo_-_copyAj prednedávnom ukončený 46. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (FFTT) pozornosť upriamuje na skutočnosť, že sa v našej krajine pravidlá píšu na to, aby sa porušovali.

Obyčajnému návštevníkovi – ctiteľovi ľudovej tradície by určite ani na um neprišlo, aby pred príchodom na folklórny festival preštudoval pravidlá festivalu a na prsty podľa programu spočitoval, koľko ktorý súbor bude mať speváckych, hudobných, resp. tanečných bodov. Veď aj načo? On si na program príde vychutnať čaro zašlých čias, na ktoré spomienku zachovávajú početné spolky a organizácie, prostredníctvom hudby, spevu a tanca pestujúc lásku k folklórnej tradícii.

Neobyčajnému návštevníkovi – dlhoročnému folkloristovi, predsedovi spolku alebo umeleckému vedúcemu veru tieto rituály neuniknú. Veď aj prečo by? Ak je v našom záujme okrem zachovania ľudovej tradície aj rozvíjanie jej prezentácie, čiže organizácie a priebehu celomenšinového festivalu, potom je viac než žiaduci detektívsky výkon účastníkov festivalu, zvlášť tých na vedúcich pozíciách. Veď ako hovoria folklórne jazyky, aj tohto roku sa bez silnejšieho vypätia síl, iba letmým pohľadom na pravidlá a festivalový program, prišlo na to, že sa pravidlá porušujú aj v oblasti folklóru.

Keby do našich slovenských médií neprišlo reagovanie Valentína Michala Grňu, predsedu SKUS Pivnica, azda by sa všetko ututlalo v prachu pofestivalovej ľudovej veselice pod stanom na školskom ihrisku v Hložanoch. Ale folkloristom azda už bolo dosť mlčania. Azda sa preto až teraz (nikdy nie je neskoro) verejnosť dozvedá, že dobré počasie žičilo aj nehatenému priebehu festivalu, aj nehatenému porušovaniu pravidiel v najmenej dvoch bodoch, ktoré sa týkajú kritérií festivalu a hodnotenia festivalu a odbornej poroty.

Nevedno, či sa k činu porušovania prišlo úmyselne, alebo náhodne, zatiaľ čo je vedľajšia škoda dobre známa. Vyše tisíc folkloristov – ochotníkov z presvedčenia, ktorým akoby sa z roka na rok nedostávalo spravodlivé hodnotenie výkonov na javisku. Plody našej folklórnej žatvy spadli do kaluže. Zatiaľ nik z kompetentných, čiže spoluzakladateľov (NRSNM, MS Hložany a KOS Jednota Hložany), spoluorganizátorov a orgánov festivalu nevysúkal rukávy, aby ich z blata vytiahli, umyli a vysušili. Kto a kedy podnikne správne kroky, aby sa aspoň minimalizovali výsledné nepríjemnosti z nesprávneho štartu?

Súčasná kríza v našom folklóre, a ku kríze prišlo, o čom svedčí aj verejný „výkrik“ jedného z folkloristov, dáva obrovskú možnosť na prehodnotenie súčasnej situácie v rámci FFTT, resp. v oblasti zachovávania ľudových zvykov a tradícií Slovákov žijúcich v Srbsku. Uvedená skutočnosť volá o širokú verejnú rozpravu o tom, čo je nám FFTT, čo by mal byť, a čo sa mu už vôbec nesluší. Nastoľuje aj otázku, kto a kedy sa podujme na prestavbu existujúcich pravidiel, lebo zrejme je mnoho nedopovedaných momentov. Ako napríklad otázka, čo sa stane v prípade, že sa konštatuje, že výsledky nášho najnavštevovanejšieho folklórneho podujatia nie sú právoplatné? Zjavne sa kumulujú problémy aj v oblasti folklórnej činnosti. Veď aj uvedený jav porušovania pravidiel nie je od včera.

Ale nielen vo folklóre. Aj v oblasti divadla to nie je ružové. Zisťujeme, že sa malí divadelníci z Pivnice zo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, prebiehajúcej v Šali na Slovensku, kam sa dostali ako víťazi detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď, vrátili s trpkým pocitom. Vraj ich nezaradili do repertoáru, ani ako hosťujúci súbor. Túto nelogickosť by zrejme mohla doriešiť Národnostná rada, keďže ona zabezpečuje prepravu ako odmenu víťaznému súboru na 3 x Ď…

Kto sa chytí za opraty s namnoženými „výzvami“ v kultúre? Niekto? Hocikto… Je tu niekto?

 Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs