Petrovec v rytme Európy

7.jún 2016

Petrovec v rytme Európy

Petrovec-u-ritmuEvrope1Najmasovejšie detské podujatie Srbija u ritmu Evrope, ktoré je zároveň i podporené veľvyslanectvami európskych štátov so svojimi zastupiteľstvami v Srbsku, sa na priestoroch našej krajiny uskutočňuje už 6 rokov.

Cieľom tohto podujatia je, podľa slov výkonného riaditeľa Srbija u ritmu Evrope Igora Karadarevića, podporovanie, rozvíjanie, spoznávanie a zachovávanie mladých talentov v Srbsku, promócia interkulturálnosti a tolerancie, rodovej rovnosti, uctievanie ľudských práv, rozmanitostí, spolupráce a nepretržitého vzdelávania.

Aby aj deti z Báčskeho Petrovca mohli účinkovať na tomto podujatí v aktuálnom ročníku súťaže, v novembri 2015 Obec Báčsky Petrovec podpísala Zmluvu o spolupráci s organizáciou Europian Capital Advisors Management s. r. o., pod čiou strechou existuje Srbija u ritmu Evrope.

Týmto činom Báčskopetrovská obec v roku 2016 po prvýkrát získala možnosť účinkovať a súťažiť spolu s 19 ďalšími obcami alebo mestečkami v Srbsku.

Koncom januára v aule Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa zoskupilo viac ako 50 talentovaných žiakov základných škôl z územia celej Báčskopetrovskej obce a Gymnázia Jána Kollára.

ZOCyprusPo výberovej súťaži talentovaných detí, ktoré budú účinkovať v kultúrno-umeleckom programe tejto manifestácie a  reprezentovať svoju obec, porotcovia z Belehradu vybrali 15 najúspešnejších žiakov, z ktorých neskôr zostalo 14, sú to: Patrícia Paulíková, Aleksandra Malićová, Silvia Ferková, Irena Struhárová, Jana Jovankovičová, Nataša Falbová, Melanija Brňová, Maja Levarská, Jaroslav Poničan, Maja Hricová, Petra Hansmanová, Maja Vrbovská, Ema Chalupková a Sara Zorićová.

Každý jeden súťažiaci celok má i svojho patróna v tvare niektorého z veľvyslanectiev v rámci Európskej únie, ktoré majú svoje diplomatické zastupiteľstvá v Belehrade. Tak sa stalo, že patrónom Báčskopetrovských žiakov je veľvyslanectvo Cypru. Práve preto 21. apríla 2016 v rámci prípravy na manifestáciu Srbsko v rytme Európy Obec Báčsky Petrovec navštívil Constantinos Eliades, veľvyslanec Cyperskej republiky v Srbsku. Vtedy sa veľvyslanec Eliades stretol so žiakmi – účastníkmi podujatia. Tí mu odovzdali skromný darček a zaspievali pieseň po grécky, s ktorou budú súťažiť a reprezentovať Cyprus.

ZOCprusCaniFestival Srbija u ritmu Evrope sa uskutoční v nedeľu 19. júna o 17. hodine v Ćupriji a priamo bude prenášaná na RTS 2. Súťaž zorganizujú podľa princípu Eurovízie s bodovacím systémom a hlasovaním esemeskami, počas trvania programu.

Práve preto dnes poobede v malej sieni Zhromaždenia obce mladí súťažiaci oslovili verejnosť a poprosili o priazeň a podporu nielen spoluobčanov, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorých ich spev a tanec osloví.

Nielen verbálnou podporou, ale i primeranými darčekmi za ich vynaložené úsilie reprezentovať svoje prostredie sa týmto mladým ľuďom odvďačil aj predseda obce Pavel Marčok.

Podporme spolu deti, mimoriadne mladé talenty Obce Báčsky Petrovec, v nedeľu 19. júna od 17. h v priamom televíznom prenose na RTS 2 a hlasujme pre Cyprus a Báčsky Petrovec pod číslom 17.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs