Na margo 46. FF Tancuj, tancuj…

7.jún 2016

Na margo 46. FF Tancuj, tancuj…

Aj povedľa neblahej finančnej situácii a za pekného počasia v sobotu 28. mája 2016 bol usporiadaný v poradí 46. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Ako aj v predchádzajúcich ročníkoch Hložančania sa postarali o to, aby sa všetci účastníci, hostia a diváci v ten deň príjemne cítili. Žiaľ, neviem prečo prišlo v samotných prípravách k nedopatreniam, ktoré nemôžem premlčať a samým tým ohrozujú konečné hodnotenie – výsledky festivalu.

Po prvé pri výbere členov odborných porôt boli porušené Pravidlá festivalu, lebo jeden z členov poroty, ktorá hodnotila prednes tancov, bol podpísaný ako autor choreografie – Ján Slávik.

FF TT 2

 

Článok 26

Programová rada a Koordinátor festivalu navrhujú odbornú porotu, ktorá hodnotí vystúpenia na Festivale. Členov poroty schvaľuje OS rada a Koordinátor festivalu. Odborná porota má byť zložená zo sedem členov. Odbornú porotu tvoria hudobní odborníci a odborníci v oblasti slovenského ľudového tanca a krojov. Osoba, ktorá je autorom choreografie, tanca, nacvičuje tanečnú, alebo spevácku skupinu, orchester, alebo priamo vystupuje na Festivale, nemôže byť členom odbornej poroty.

 

Druhé nedopatrenie, ktorému sa dalo vyhnúť je fakt, že jeden zo súborov – KUS Petrovská družina, a žiaľ, i odmenený na festivale, predviedol jeden tanec a spracovaný zvyk – obyčaj. Pravidlá sú jasné kto a s čím na festivale môže vystupovať.

FF TT 2 (1)

FF TT 1

Článok 19

Súbory môžu na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… vystúpiť: maximálne s tromi speváckymi skupinami (spevácke skupiny sú povinné aspoň jednu časť výstupu interpretovať jednohlasne, s hudobným alebo bez hudobného sprievodu); s dvomi tanečnými skupinami, ak sú vekovo rozdielne: mladšia a staršia tanečná skupina, ak vystúpia v dvoch rozdielnych kategóriách tancov. Súbor, ktorý vystupuje so spracovaným zvykom alebo obyčajou nemá právo na výstup s druhou tanečnou skupinou; s orchestrom.

Očakávam, že sa o tomto zmienia spoluzakladatelia a patričné orgány festivalu za dobro všetkých ochotníkov, ktorí ešte stále vytrvávajú na pestovaní slovenskej tradičnej kultúry.

                                                                   Valentín Michal Grňa

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs