Kolážový program na Hromnice

6.feb 2014

Kolážový program na Hromnice

„Na dnešný deň dávneho roku 1903 divadelní ochotníci sa pazovskému obecenstvu predstavili prvým divadelným predstavením Testiná do domu – spokojnosť von z domu. V tomto predstavení ako herečka hrala i Ľudmila Hurbanová a jej rodina mala veľkú úlohu v kultúrnom a spoločenskom živote pazovských Slovákov. Dlho sa spomínala táto slovenská zábava, ktorá sa stala základným kameňom bohatého divadelného života v Starej Pazove,“ povedala okrem iného v úvodnom prejave Anna Lepšanovićová, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v nedeľu 2. februára na príležitostnom programe k 111. výročiu slovenského divadelníctva v Starej Pazove.

Alexander Bako

Alexander Bako

O tom, že postavený základ divadelného života bol dobrý, svedčia aj mnohé úspechy, ktoré za uplynulé obdobie dosiahli tamojší herci, režiséri, technici… Predsedníčka spolku v Klube VHV hovorila aj o závideniahodných vlaňajších úspechoch pazovských divadelníkov a najmä o tých, ktoré zobrazil súbor predstavenia Babylon tak doma, ako aj v zahraničí.

Okrem tohto výročia staropazovskí Slováci si v tomto roku pripomenú aj ďalšie významné jubileá: 140. výročie príchodu evanjelického farára Vladimíra  Hurbana (1850 – 1914), syna Dr. Jozefa Miloslava Hurbana do Starej Pazovy v roku 1874 a 100. výročie jeho úmrtia, tiež 130. výročie narodenia Vladimíra Konštantína Hurbana (1884 – 1950), evanjelického farára v Starej Pazove a slovenského dramatika známeho pod pseudonymom VHV (Vladimír Hurban Vladimírov).

Preto cirkevná archivárka Katarína Verešová k výročiu pazovského divadelníctva a k výročiu narodenia VHV mala nie náhodou referát pod názvom Vladimír Hurban Vladimírov ako človek, kým Anna Simonovićová prečítala List Ľudmily Hurbanovej bratovi V. K. Hurbanovi do Záhrebu o tom, ako ich otec – starý Hurban režíroval prvé pazovské divadelné predstavenie v roku 1903. Do tretice na nedeľňajšom kolážovom programe Martin Prebudila prečítal skrátený príspevok Miroslava Demáka Ani po 70 rokoch sme nesplnili dlh  Ferdovi Klátikovi, učiteľovi, zostavovateľovi čítaniek a redaktorovi detského časopisu Zornička, ktorý sa narodil 3. februára 1895 v Starej Pazove.

Zdenko Kožík

Zdenko Kožík

Na oslave k 111. výročiu slovenského divadelníctva v Starej Pazove sa milovníkom Tálie prihovorili aj traja skvelí herci a režiséri: Miroslav Kožík, Alexander Bako a Zdenko Kožík. Vzdali poctu nielen niekdajších ochotníkom za ich tvorivú činnosť, ale poskytli aj informácie o tom, čo sa chystá v pazovskom SD VHV v novej divadelnej sezóne.

V umeleckej časti programu vystúpili nádejní hudobníci (Marína Domoniová, Anna Havranová) a recitátori (Miloš Simonović, Ema Kočišová, Jana Rumanová) zo Starej Pazovy, ako i žiaci Hudobnej školy Mr. Ljubinka Lazića z Vojky.

Marína Domoniová

Marína Domoniová

Anna Lešťanová

 

 

 

 

V aule SND bola inštalovaná dokumentárna výstava Z dejín slovenského divadelníctva na Dolnej zemi

V aule SND bola inštalovaná dokumentárna výstava Z dejín slovenského divadelníctva na Dolnej zemi

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs