Život a práca Erdevíckej školy Škola sa začína plne vžívať s prostredím

10.feb 2014

Snáď máloktorá škola v našich osadách má z hľadiska zabezpečenia miestností také vhodné podmienky, ako je to prípad so Základnou školou v Erdevíku. Z veľkého počtu oddelení majú svoje učebne vo dvoch školských budovách, nie veľmi vzdialených od seba, takže ako z organizačnej stránky výučby, tak i ohľadom disciplíny žiakov a samej výučby podmienky sú naozaj vhodné.

Základná škola v Erdevíku má 818 žiakov v 23 oddeleniach, k čomu majú po ruke 12 učební. Výučba teda prebieha vo dvoch smenách plnou kapacitou, a ročníky sú rozdelené v miestnostiach tak, že sú i názorné prostriedky plne využité, majú svoje miesto a dá sa s nimi šikovne a bezpečne nakladať.

K tomu veľkému počtu žiactva škola má v tomto školskom roku po ruke 25 prednášateľských síl spolu s riaditeľom, ktorý tiež vyučuje. Čo do počtu prednášateľský káder vykazuje zateraz nedostatok dvoch síl, no čo sa týka odbornosti, javí sa nedostatok dvoch odborných učiteľov. Ináč pomer síl je oveľa lepší ako v mnohých iných školách: v kádroch sú jeden profesor, 7 odborných učiteľov, 16 učitelia a jeden vychovávateľ. Materskú školu zateraz nemajú, ale v dohľadnej dobe sa bude musieť otvoriť, keďže sa zjavujú potreby.

Pre technickú výchovu žiactva, ktorá sa posledne vysúva do popredia, škola má zateraz iba skromné podmienky. Z jedného učiteľského bytu zariadená je dielňa so súkromným vybavením, no predsa dostatočným, aby sa pristúpilo k základnej sústavnej technickej výchove žiakov, a to najmä s praktickým zameraním na potreby prostredia. Zabezpečený bol malý motor a tie najnutnejšie prístroje.

Žiacke družstvo rozvetvuje svoju činnosť. Neorientuje sa natoľko na výrobnú stránku, – najmä čo sa týka poľnohospodárskeho odvetvia – ale vynalieza iné spôsoby práce, v ktorých sa viacej prejavuje ten výchovný moment rozvíjania pracovných zvykov a kolektívnej výroby a závodenia. Preto okrem organizovania užitočných akcií v sezónnych poľnohospodárskych a komunálnych prácach, žiacke družstvo založilo i svoju obchodnú odbočku. Tak z vlastných prostriedkov táto odbočka zabezpečuje pre žiakov školy všetky školské potreby. Pre tento cieľ, pre zriadenie vlastnej predajne, žiaci družstva spoločne budujú v školskej záhrade, pred samou školou, svoj predajný kiosk.

Prednášateľský sbor zo svojej strany sa plne zapojuje do spoločenského života osady. Takmer niet organizácie alebo spolku, kde by nebol na vedúcom mieste niekto z prednášateľského sboru školy, už či je to kultúra, Socialistický sväz, ženské združenie alebo iné odvetvia spoločenskej činnosti. No, i škola ako celok podniká rôzne kroky v súvise so zveľaďovaním kultúrnej úrovne pracujúcich. Už teraz sa začína práca večernej školy, ktorá vlani dosiahla pekné výsledky. Čoskoro sa začnú i iné kurzy a prednášková činnosť, kde činitelia školy tiež prispejú svojou ochotou a prácou. Vcelku erdevícka škola má jeden naozaj usilovný, iniciatívny a pracovitý kolektív, výsledky čoho sa odzrkadlia rozhodne i v živote samej osady.

(Výber z Hlasu ľudu č. 80,

ktoré vyšlo 8. októbra 1960

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs