Koncert organovej hudby v Kovačici

28.jún 2013

Ústav pre kultúru vojvodinských Chorvátov v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov organizuje v nedeľu 30. júna o 20. hodine v chráme SEAVC v Kovačici koncert organovej hudby pod názvom Glasovi orgulja u ravnici.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs