Premiéra nového predstavenia v Pivnici

28.jún 2013

V sobotu 29. júna o 21. hodine v divadelnej sieni v Pivnici členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana budú mať premiéru nového predstavenia. Autorkou a režisérkou inscenácie Kto z koho je Katarína Mišíková Hitzingerová.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs