Prijali 46 prvákov

1.júl 2013
Udelenie vysvedčenia a diplomov žiakovi generácie Michalovi Martinkovi

Udelenie vysvedčenia a diplomov žiakovi generácie Michalovi Martinkovi

V Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči 11. júna prijali novú generáciu žiakov. Do školy sa s radosťou hrnuli budúci žiaci prváci s rodičmi a starými rodičmi pozrieť si, čo im prichystali štvrtáci, tanečnice druháčky, recitátori tretiaci, taktiež tanečníci školy Ritmo Latino a Hudobnej školy Petra Konjovića z Bečeja, ináč žiaci kysáčskej školy. Na nich sa veselo usmievali budúce pani učiteľky Mária Ožvátová, Katarína Vrbovská a Daniela Marčoková. V slovenských triedach bude po 17 žiakov a v srbskej 12. Deťom a všetkým prítomným sa prihovorili riaditeľka Anna Gašparovićová a pedagogička Ljubica Hmiljová.

Ôsmaci (52) sa so školou a triednymi profesorkami Alexandrou Annou Folkmanovou, Ankicou Čorlijovou a Annou Crveniovou rozlúčili 31. mája. Udelenie vysvedčení bolo 11. júna. Všetci skončili s pozitívnym prospechom. Najlepšia bola 8. 3 s priemerom 4,46. Spoločný priemer prospechu všetkých tried bol 4,31. Bola to výnimočná generácia, 17 žiakov bolo výborných. Najlepší žiaci tried boli: Igor Abelovský, 8. 2, Dejan Jevtić, 8. 3, a Michal Martinko, 8. 1, ktorý sa stal žiakom generácie.

Anna Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs