Staronový predseda RMS

1.júl 2013

Konštitutívna schôdza Rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova sa konala v utorok 18. júna v miestnostiach Sokolského domu. Po schválenej správe verifikačnej komisie 21 členov Rady MS Stará Pazova, ktorých zvolili na voľbách 26. mája, slávnostne zložilo prísahu.

Noví členovia Rady MS Stará Pazova v čele s predsedom Dr. Mišom Filipom (stojí)

Noví členovia Rady MS Stará Pazova v čele s predsedom Dr. Mišom Filipom (stojí)

Za predsedu RMS zvolili Dr. Miša Filipa (Združenie občanov Pazovački pokret), ktorý túto funkciu vykonával aj v uplynulom období. Jeho námestníčkou sa stala Dr. Snežana Tabakovićová (Srbská pokroková strana). Na utorkovej schôdzi vymenovali aj nového predsedu Výkonného výboru Rady MS Stará Pazova a ním sa stal Bogdan Miljević (Srbská pokroková strana), kým novými členmi VV sú: Ján Kiš, Vladan Bojić, Stanko Popović, Jano Záborský, Michal Baláž a Radislav Prodanović.

V novom zložení Rady MS Stará Pazova je 11 členov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS), 9 členov zo Združenia občanov Pazovački pokret a jeden člen DS.

Po voľbe Dr. Mišo Filip vyhlásil, že je Stará Pazova pekné a upravené mestečko. Keďže túto funkciu vykonával aj v uplynulom mandáte,  konštatoval, že je v predchádzajúcom období v Pazove urobené mnoho, hoci nebolo miestneho samozdanenia. Novým členom RMS zaželal úspešnú prácu a zároveň ich vyzval na spoluprácu v prospech lepšieho a kvalitnejšieho života všetkých občanov Starej Pazovy.

A.           Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs