Od nasledujúceho roka oslavy budú jeden víkend

1.júl 2013

V miestnostiach Miestneho spoločenstva Kulpín v utorok 18. júna bola schôdza, na ktorej sa stretli predstavitelia spolkov a združení s predstaviteľmi miestneho vedenia. Témou stretnutia boli júlové podujatia v Kulpíne. Predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman predostrel návrh, aby sa oslavy Dňa Kulpína a Predslávnosťové dni v Kulpíne oslavovali cez jeden júlový víkend. Doteraz to bývali dve podujatia. Prvé bolo v deň založenia Kulpína, 10. júla, a druhé, ktoré je vstupným podujatím Slovenských národných slávností v B. Petrovci, sa konalo víkend pred SNS.

V diskusii bolo povedané, že každé z týchto dvoch významných júlových podujatí v Kulpíne už má svoju tradíciu. Pritom PDvK má dlhšiu tradíciu ako oslavy Dňa Kulpína. Napriek tomu treba nájsť kompromis a dohodnúť sa, kedy by bolo najvýhodnejšie organizovať tieto podujatia. Prítomní predstavitelia spolkov a združení poznamenali, že je tohto roku už neskoro, aby sa to spoločne realizovalo, lebo každé združenie už má svoje ročné plány, ktoré treba do konca roka uskutočniť. Navrhnuté bolo, aby sa na nasledujúci rok vopred urobili plány a zároveň našiel vyhovujúci dátum v júli, keď sa tieto oslavy realizujú. A bude im treba dať aj nové pomenovanie.

Predstavitelia Klubu Kulpínčanov, ktorý je nositeľom osláv Dňa Kulpína, a ktorý sa tohto roku bude oslavovať v nedeľu 14. júla, ozrejmili náplň podujatia. Slávnostná akadémia bude venovaná Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, po nej bude odhalená busta P. J. Šafárika v parku v strede osady. V umeleckej časti podujatia vystúpia mladí umelci. Medziiným divadelné predstavenie zahrá i Supertrieda, teda žiaci 7. a Základnej školy Jána Amosa Komenského, ktorí sa minulý týždeň zúčastnili na medzinárodnej súťaži v Bratislave. Predslávnosťové dni v Kulpíne sú v tomto roku naplánované na posledný júlový víkend. Náplň tohto tradičného podujatia bude bohatá a rôznorodá. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavy obrazov, divadelné predstavenia, galakoncerty, v ktorých budú okrem domáceho KUS Zvolen vystupovať i SUS Krajan Vojvodina a hostia z novosadského SKC P. J. Šafárika. Ani tohto roku nevystane bohatá ponuka športových podujatí. Spolok kulpínskych žien sa tiež ochotne pričiní a usporiada tortiádu v areáli kaštieľa.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs