Nevyhnutná je pomoc lokálnej samosprávy

1.júl 2013
Radovan Ančić, predseda dočasného spravujúceho orgánu v Binguli

Radovan Ančić, predseda dočasného spravujúceho orgánu v Binguli

Začiatkom júna Binguľu zasiahla povodeň, ktorá zapríčinila veľké škody v poľnohospodárstve, ale aj na komunálnych objektoch v dedinke. Následky by boli menšie, keby sa v minulosti vo väčšej miere udržiavali  komunálne objekty, predovšetkým priekopy a mostíky pred vchodmi do domácnosti. Miestne spoločenstvo sa snaží riešiť problémy, ale to bez pomoci lokálnej samosprávy nie je možné. Na vybudovanie dvoch mostíkov a čistenie priekop bolo potrebné zabezpečiť asi 150-tisíc din, ktoré šídska Obecná rada na prosbu dočasného spravujúceho orgánu z obecného rozpočtu aj vyčlenila.  Radovan Ančić, predseda dočasného spravujúceho orgánu, povedal, že práce na doriešení problému mali by byť ukončené do konca júna.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs