Zasadala Obecná rada

1.júl 2013

Na pätnástom zasadnutí Obecnej rady Šíd ústredným bodom bol návrh rozhodnutia o zmene rozhodnutia obecného rozpočtu na rok 2013. Rokovalo sa o zladení výdavkov na platy bývalých funkcionárov Obce Šíd a lokálnej samosprávy, ktorí mali právo na plat aj po šiestich mesiacoch po ich odvolaní, ako aj o obmedzení platov terajších zamestnancov v obecnej samospráve.

 

Obecná rada schválila návrh uznesenia o vymenovaní členov dozorných rád vo verejných podnikoch, ktorých zakladateľom je  Zhromaždenie obce Šíd. Ide o VP pre bytové služby a stavebný pozemok, VKP Vodovod, VKP Standard, VP Ústav pre stavebníctvo, VP Rádio Šíd a VP Sportski centar.

Dodatočný bod, ktorý bol zaradený do rokovacieho programu, týkal sa  rozhodnutia o kúpe 55 rakiet proti krupobitiu pre 11 lokálnych staníc, ktorých  predbežná cena je 2 milióny 200-tisíc din. Toto rozhodnutie rada schválila jednohlasne.

Na záver zasadnutia schválili návrh predsedu Zhromaždenia obce Dr. Branislava Maukovića, aby sa z obecného rozpočtu vyčlenili prostriedky na akciu upravovania ciest v chotári, ktorú vykoná Miestne spoločenstvo Sot.

St. S. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs