Podpísali zmluvu

1.júl 2013

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová-Makanová a generálny riaditeľ selenčského podniku Slovan  Progres Juraj Bocka vo štvrtok 20. júna 2013 v budove Zhromaždenia obce Kovačica podpísali zmluvu o realizácii prác na adaptácii a rekonštrukcii Pamätného domu Martina Jonáša.

Podpísaním zmluvy sa slávnostne začali práce na adaptácii a rekonštrukcii Pamätného domu Martina Jonáša

Podpísaním zmluvy sa slávnostne začali práce na adaptácii a rekonštrukcii Pamätného domu Martina Jonáša

„Po troch-štyroch rokoch písania projektov na odkúpenie domu Martina Jonáša, jeho umeleckých diel, nábytku a zariadenia domu, začínajú sa práce na adaptácii a rekonštrukcii objektu,” povedala predsedníčka Tomanová-Makanová. Vyjadrila potešenie, že čoskoro tento Pamätný dom, majiteľkou ktorého je NRSNM, bude autentickým, práve takým, akým bol počas života Martina Jonáša, a bude sprístupnený verejnosti. Doterajšie prostriedky na realizáciu projektu vo výške 223 707 eur poskytla vláda Slovenskej republiky, ktorá naposledy z rozpočtu vyčlenila ďalších sedem a pol milióna dinárov aj na práce pri adaptácii a rekonštrukcii tohto domu. Dva milióny dinárov zabezpečil Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť, dva a pol milióna dinárov z rozpočtu poskytla Obec Kovačica. „Práce na adaptácii a rekonštrukcii domu budú realizované v lehote 25 pracovných dní,” potvrdil v mene vykonávateľa prác Juraj Bocka, generálny riaditeľ podniku Slovan Progres, a dodal: „Proces prípravy a realizácia projektu už začali, onedlho na Pamätnom dome insitného maliara Martina Jonáša bude vymenená stará strecha, okná, dvere, vynovená fasáda, steny, podlahy, postavená nová elektrická inštalácia a pod.“ Jarmila Ćendićová, predsedníčka komisie pre verejné obstarávanie a predsedníčka Výkonnej rady NRSNM, povedala: „Nezávislá komisia pre verejné obstarávanie rozanalyzovala všetky ponuky, ktoré prišli na súbeh, a rozhodla, že najvýhodnejšiu ponuku dal Slovan Progres zo Selenče.”

Na slávnostnom podpísaní zmluvy sa zúčastnili predstavitelia lokálnej samosprávy v čele s predsedom obce Miroslavom Krišanom, architektka Slavica Miletićová-Brkićová z Kovinu a Dipl. Ing. Janko Fodor zo Slovan Progresu v Selenči.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs