Dvadsaťročná, ale predsa mladučká

1.júl 2013
Po vystúpení párov, reprezentujúcich každý účinkujúci súbor, nasledovali príhovory a otvorenie festivalu

Po vystúpení párov, reprezentujúcich každý účinkujúci súbor, nasledovali príhovory a otvorenie festivalu

Zlatá brána v Kysáči bola v nedeľu 23. júna pre malých tanečníkov, spevákov a hudobníkov otvorená dvadsiatykrát.

Na festivalovom zámku sa hrdo zvŕtali, spievali a hrali deti z Vojlovice – Pančeva, Kulpína, Erdevíka, Ľuby, Slankamenských Vinohradov, Selenče, Jánošíka, Lugu, Báčskeho Petrovca, Hajdušice, Boľoviec, Starej Pazovy, Šídu, Dobanoviec, Padiny, Báčskej Palanky, Aradáča, Hložian, Kovačice, Pivnice, pravdaže, z Kysáča, ale aj spoza hraníc – zo Solian a Iloku z Chorvátska a z Liptovského Mikuláša zo Slovenskej republiky. Hosťami na Zlatej bráne 2013 boli aj detské folklórne súbory z Batajnice a Stepanovićeva, ako i KUS Branka Radičevića z Kysáča.

Galakoncert bol na zámku Zlatej brány na nádvorí Základnej školy Ľudovíta Štúra. Začal sa fanfárami, predstavením všetkých súborov na javisku, hymnou Zlatej brány a uvítacími slovami riaditeľky Kultúrno-informačného strediska a festivalu Anny Chrťanovej-Leskovac. Z postu predsedu Rady Miestneho spoločenstva sa prihovoril Ján Slávik, ideový tvorca Zlatej brány, a zároveň pripomenul 240. výročie príchodu Slovákov do Kysáča, ako i 20. výročie Zlatej brány. Festivalu zaželal, aby o rok mal nový amfiteáter a ešte dlho žil a rástol na radosť početných detí a milovníkov ľudových tradícií. Podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová v príhovore povedala, že napriek skutočnosti, že je Zlatá brána dvadsaťročná, naďalej patrí deťom, ktoré v zachovaní našich tancov a piesní budú pokračovať, a preto je povinnosťou starších, aby im zabezpečili podmienky na skúšky a vystúpenia. Účastníkov a divákov v mene slovenskej ambasády v Belehrade pozdravil Jozef Sabo, poradca veľvyslanca. Medzi hosťami okrem spomenutých boli Miroslav Vasin, tajomník Pokrajinského sekretariátu pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, ako i mnohí predstavitelia relevantných subjektov v Kysáči. Otvárací ceremoniál pokračoval Slovom k Zlatej bráne z pera Pavla Grňu, kysáčskeho spisovateľa, ktoré prečítala Hana Katarína Ďurovková. Festival otvoril Michal Martinko, člen DFS Vienok a žiak generácie 2012/13 v ZŠ Ľudovíta Štúra.

Kysáčania si v tomto roku vytancovali bronzovú plaketu NRSNM

Kysáčania si v tomto roku vytancovali bronzovú plaketu NRSNM

Organizátorkou festivalu aj v tomto roku bola Ustanovizeň pre kultúru, informovanie a vzdelávanie Kultúrno-informačné stredisko Kysáč. Vyfinancovali ho Mesto Nový Sad, Miestne spoločenstvo Kysáč,  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nevystala ani pomoc mnohých priateľov, sponzorov a mediálnych partnerov festivalu.

Moderátormi boli: Miroslav Kolár, Hana Katarína Ďurovková, Kristián Križan, Ema Francistyová, Alexander Kolár, Jana Marčoková a Daniel Miháľ. Text napísali Svetlana Gašková a Ján Privizer a réžiu mali na starosti Svetlana Gašková a Ivan Privizer. Mladí moderátori v zaujímavých kostýmoch každý súbor predstavili na výbornú a deti v obecenstve potešili darčekmi. Otvárací ceremoniál moderoval Branislav Balca.

Jubilujúca Zlatá brána mala aj niektoré novinky a medzi také patrí spolupráca KIS s NVU Hlas ľudu. Výsledkom je tak Festivalový bulletin, v ktorom bolo sprístupnené poradie vystúpení a mnohé iné užitočné informácie, ako i osobitná príloha Zlatá brána dvadsaťročná, v ktorej sa fotografiami a slovom vrátilo do uplynulých ročníkov festivalu prihliadajúc na všetky doteraz vystupujúce prostredia.

Darčeky pre obecenstvo, presscentrum pre novinárov, bezpečnosť hasičov, pripravená pohotovosť, to sú všetko kamienky v mozaike Zlatej brány, ktoré nasvedčujú, že sa pri organizácii dával pozor, aby všetko dobre fungovalo a aby radosť mali nielen účastníci, ale aj diváci, a tí, čo na festivale musia robiť.

Lastovičky prileteli z Hajdušice a predviedli štylizovaný tanec Išla Marína

Lastovičky prileteli z Hajdušice a predviedli štylizovaný tanec Išla Marína

Pravdaže, ako sa festival chýlil ku koncu, všetci netrpezlivo očakávali výsledky. Odborná porota v zložení Anna Medveďová-Gašková, etnologička, Ervín Malina, hudobník, a Jaroslav Gabríni, etnológ, z palety pestrých tancov si predsa zvolila súbory, ktorým udelili ceny, a po prvýkrát ich predstavitelia odmenených súborov dostali pred divákmi priamo na javisku. Zlatú plaketu a sošku NRSNM odborná porota v tomto roku udelila Detskému folklórnemu súboru Ratolesť – mladšej skupine zo SKUS Pivnica za choreografiu Babka mi rozprávala. Autorkou víťaznej choreografie je Tatiana Macková a nacvičili ju T. Macková a Janko Merník. Vedúci orchestra bol Valentín Michal Grňa. Aj tohtoroční víťazi Zlatej brány na budúci rok odcestujú do Duloviec na Slovensku, kde sa zúčastnia na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach. Striebornú plaketu NRSNM sa porota rozhodla udeliť DFS Hájiček KUS Mladosť v Lugu. Mladí Lužania predviedli Detskú svadbu, ktorej je autorkou a nacvičovateľkou Anna Kukučková a vedúci orchestra bol Miloslav Kardelis. Bronzovú plaketu NRSNM získal DFS Slniečko KIS Kysáč za štylizovaný tanec Do tanca. Autorkou a nacvičovateľkou je Mária Pixiadesová a vedúci orchestra Miloslav Kardelis.

Zlatá brána po 20-krát otvorila svoje brány pre početných účastníkov a hostí. Vyčarila úsmevy, vytvorila nové priateľstvá a upevnila staré. Nie div, že deti každý rok netrpezlivo čakajú tento deň. Veď je to opravdivý sviatok tanca, detských hier a krásneho kamarátenia.

Elena Šranková

Jasmina Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs