PO PÄŤDESIATICH ROKOCH MATURITY

1.júl 2013

26GJKmaturanti50r

PO PÄŤDESIATICH ROKOCH MATURITY sa v sobotu 22. júna stretla generácia maturantov 1962/1963 petrovského Gymnázia a Učiteľskej školy. Na pôde vynoveného gymnázia ich privítal riaditeľ Gymnázia Jána Kollára Paľo Belička. V mene profesorov, ktorí týchto žiakov učili, sa prihovoril Štefan Častven. Bývalý profesor tohto gymnázia Samuel Boldocký sa v mene žiakov všetkým zavďačil a Dušan Vida si s úctou spomenul aj na tých, ktorí už nežijú, a medzi nimi aj na zosnulých triednych profesorov Annu Benkovú, Budisava Mileusnića a Branislava Speváka. Bývalí spolužiaci, počtom 27, na stretnutie prišli z mnohých miest a dedín. Po ukončení svojráznej triednickej hodiny v zborovni gymnázia si vo voľnejšom ovzduší v pohostinstve Aróma oživili spomienky zo štyroch spoločne strávených rokov. Na pamiatku im zostane momentka, ktorú sme zvečnili predtým ako spoločne odišli do zborovne.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs