KOVAČIČANIA A PÔTORČANIA OBNOVILI DRUŽBU

10.feb 2020

KOVAČIČANIA A PÔTORČANIA OBNOVILI DRUŽBU

Nedeľnými bohoslužbami v slovenskom evanjelickom kostole v Pôtri, ktoré viedla zborová farárka Jana Šťastná sa v nedeľu 9. februára 2020 skončila dvojdňová oficiálna návšteva kovačickej delegácie v čele Dipl. ing. Adamom Jonášom, predsedom Rady Miestneho spoločenstva v Kovačici.

V Padine a v Kovačici žijú potomkovia Slovákov, ktorí sa začiatkom 19. storočia dosťahovali z Pôtra. Na Dolnú zem prišli za lepším životom o čom písal aj Ing. Ján Jančovic vo svojej monografickej publikácii Pôtor – minulosť a prítomnosť, uverejnenej k 40. výročiu oslobodenia obce: „Pôtor postihlo viac prírodných katastrof. V roku 1780 vyhorela dedina a o tri roky neskôr postihla obec cholera. Najväčšiu katastrofu zažil však Pôtor v máji v roku 1809, keď vyhorela takmer celá obec, až na 10 domov. V tom istom roku 21. júna prišla na obyvateľov Pôtra ďalšia pohroma, neslýchaná búrka s povodňou a nasledoval ešte aj neúrodný rok. V dedine nastal hlad. Ľudia, čo ako si navzájom pomáhali, to nestačiloa, a preto sa Pôtorčania hromadne odsťahovali z dediny na Dolnú zem…Prvé kovačické rodiny, pochádzajúce z Pôtra, zaznamenané v pozemkovej knihy s vlastnou pôdou – Pavel Šimák 53 jutár, Maco Urban 34, 5 jutár a Pavel Urban 18 jutár. Podľa sobášnej matriky pôvod z Pôtra majú aj tieto priezviská: Hriešik, Varga, Ďuriš, Gál, Dudok, Števčok, Kukučka, Vaškor… „

Ešte v minulosti Kovačičania, podobne ako aj Padinčania, začali chodiť do Pôtra po stopách svojich predkov. Neskoršie, koncom 80. rokov sa medzi Pôtorčanmi a Slovákmi z týchto dvoch prostredí zrodili začiatky budúcej družby a spolupráce, ktorá bola v uplynulých rokoch založená hlavne na výstavách obrazov insitných umelcov z Kovačice a Padiny, na vystúpeniach hudobno-folklórnych súborov a pod.

V roku 2018 program Dňa obce v Pôtri spestrili členovia DFS Detská svadba v čele s jej zakladateľom a umeleckým vedúcim Pavlom Balážom.

V sobotu 8. februára t.r., na pozvanie Miroslava Činčura, starostu obce Pôtor, predstavitelia RMS Kovačica v čele s aktuálnym predsedom Dipl. Ing. Adamom Jonášom, sa zúčastnili podujatia Fašiangové hody v Pôtri, na ktorých si medziiným sľúbili aj pokračovať v rozvíjaní siete spolupráce v oblasti kultúrnych, cirkevných a  iných vzťahov. Okrem členiek RMS Dušanky Petrákovej a autorky týchto riadkov, fašiangovej zábavy v kultúrnom dome v Pôtri sa zúčastnili aj kovačickí muzikanti Martin Torňoš a Ján st. a Ján ml. Bartošovci, ktorí svojou hudbou obohatili akciu.

V príležitostnom kultúrno-umeleckom programe vystúpili aj členovia DFS Krtíšanček, deti z MŠ, ŽSS Vidovenky, FS Ipeľ, FS Škorec, mladí heligonkári Matúš Pauer a Anička Čiešková, sólistka Angelika Kokyová a iní.

Súčasťou tohtoročnej fašiangovej zábavy boli aj zaujímavé a veselé masky, ktoré na sebe nosili účastníci podujatia, tiež fašiangové vinše a ochutnávka zabíjačkových špecialít, vyhotovených rukami usilovných Pôtorčanov.

 

Počas dvojdňovej návštevy obce Pôtor hostia z Kovačice sa zoznámili aj s históriou tohto prostredia, obdivovali reprezentačné budovy a kultúrne pamiatky, navštívili cintorín v Pôtre a v susednej dedine Žihľava.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs