Ekológia dnes

29.jan 2020

Ekológia dnes

V týchto dňoch mohli sme si všimnúť hustú, takmer farebnú hmlu, ktorá nám sťažila dýchanie. Bolo to obdobie, keď, žiaľ, nebolo vetra ani slnka a hmly sa valili, po celé dni zostávali v kotlinách, a mohli sme sa čoraz viac stretnúť s problémom znečistenia ovzdušia, znečistenia planéty! 

Vzduch na západnom Balkáne, žiaľ, má dnes farbu a vôňu – po celé týždne to pociťujú občania. Ťažko pozorovateľné sú častice, ktoré mu dodávajú farbu a zápach – PM 2,5, PM 10, oxid uhoľnatý, oxid siričitý, oxid dusičitý a ozón.

Ako zdôrazňuje vplyvný denník New York Times: „Balkán bol po celé dni obklopený oblakom smogu, ktorý zasiahol najmä dolné oblasti. Varovanie bolo vydané na webových stránkach mestskej zdravotníckej správy:

“Balkán je v súčasnosti v skupine krajín, ktoré majú najviac znečistený vzduch na svete, informovala Svetová aliancia pre zdravie a znečistenie. Či nás budú chrániť chirurgické masky a čo sa stane, keď budeme vetrať miestnosti, v ktorých žijeme, sú otázky, ktoré sa týkajú občanov Srbska v týchto dňoch. ”

Tento problém sa pripisuje kombinácii neefektívnej spotreby energie, zastaraného priemyselného vybavenia a používania fosílnych palív v zime, vrátane nízkokvalitného hnedého uhlia.“

V Bosne aktivisti odsúdili konanie vlády, že sa počas krízových dní spoliehala na krátkodobé opatrenia, ako je zákaz vznetových vozidiel a odporúčanie používania tvárových masiek, namiesto toho, aby sa zaoberala kľúčovými otázkami, ako je šírenie výškových budov blokujúcich prúdenie vzduchu.
Veľvyslanectvo Švédska v Bosne tento víkend na twitteri varovalo, že Sarajevo je „z hľadiska vlastnej kvality ovzdušia ohrozené“.
Polícia v Chorvátsku uviedla, že v Záhrebe boli v stredu výrazne prekročené normy znečistenia vzduchu.

Jedna zahraničná továreň pri Belehrade odteraz pracuje úplne bez skládok odpadu! „Naša spoločnosť sa už dlho zameriava na environmentálne povedomie a tento úspech vnímame ako jeden veľký krok k dosiahnutiu všetkých ďalších cieľov, na ktorých sa snažíme znížiť našu environmentálnu stopu. Chceme pomáhať vyrastaniu zdravších generácií a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zachránili planétu pre naše deti. Našou povinnosťou je, ako najväčšej potravinárskej spoločnosti na svete, zodpovedať za životné prostredie. Nie je tu žiadny kompromis, pretože podiel je mimoriadne veľký,“ uviedol riaditeľ tejto renomovanej továrne.

Najnebezpečnejšie sú však skoré rána. Vo večerných hodinách je nižšia produkcia dymu z dopravy, takže večer je situácia o niečo priaznivejšia ako ráno. Odporúča sa otvárať okná od 11.00 do 17.00, keď je koncentrácia týchto látok vo vzduchu podstatne nižšia.

Dnes, keď v demografii svetová populácia dosahovala 7,7 miliardy ľudí (podľa Amerického úradu pre sčítanie obyvateľstva zo dňa 1. 7. 2019), môžeme sa čoraz viac stretnúť s problémom znečistenia vzduchu, znečistenia planéty Zem!

Prajem pevné zdravie a pekný týždeň vám a nám všetkým. A ďakujem, že ste!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.