Deň Svätého Savu v Starej Pazove

27.jan 2020

Deň Svätého Savu v Starej Pazove

Príležitostnými programami vo výchovno – vzdelávacích ustanovizniach si dnes aj v Starej Pazove pripomenuli školskú oslavu Svätého Savu.

V predpoludňajších hodinách v aule Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka sa konala oslava Svätého Savu. Po odspievaní hymny v podaní školského chóra a orchestra prihovoril sa Janko Havran, riaditeľ školy.Na programe venovanom školskej oslave privítal aj hostí medzi ktorými boli Libuška Lakatošová, predseníčka NRSNM, Milena Ljubinkovićová, obecná školská inšpektorka, Ivana Nenadićová,náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Obce Stará Pazova, Dragana Milašová, riaditeľka Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove, Vladimir Kerkez, riaditeľ Strediska pre kultúru Stará Pazova, Boris Babík, predseda a Dragoslav Bonđi, predseda Výkonného výboru Rady Miestneho spoločenstva Stará Pazova a Anna Balážová, predsedníčka MOMS Stará Pazova.

Vydarený poeticko – hudobný program sa niesol v znamení života a diela Svätého Savu a česť otvoriť ho mali najmladší z tamojšej Predškolskej ustanovizne Poletarac. V záverečnej časti programu žiaci školy zahrali divadelné predstavenie Zlatka Grušanovića Pundravci v réžii Savu Đurđevića, profesora srbského jazyka a literatúry.

    

Momentka z programu v škole Čmelík

Školskú oslava Svätého Savu stanovili na návrh Atanasija Nikolića, rektora lýcea v Kragujevci 2. januára roku 1840 a v tom istom roku oslava bola v Kragujevci a v Belehrade.

 

Dnes páčivý a dojimavý program v ranných popoludňajšách hodinách pripravili aj žiaci a učitelia Základnej a strednej školy Antana Skalu v Starej Pazove.

Program v škole Antona Skalu si pozrel i predseda obce Đorđe Radinović

Program sa uskutočnil v telocvični školy za prítomnosti početných hostí medzi ktorými bol aj Đorđe Radinović, predsedsa Obce Stará Pazova so spolupracovníkmi a ktorých v škole veľkého srdca privítala Tanja Todorovićová, riaditeľka školy..Program pozostaval z oslavy domáceho patróna,  tiež z piesní, tancov, scénok zo života Sväteho Savu….V tejto škole sa vzdelávajú žiaci postihnutí vo vývoji z troch sriemskych obcí Stará Pazova, Inđija a Pećinci. V 45-minútovom programe, v ktorom sa zúčastnili aj mladí z predlženého pobytu Iskorak ukázali všetko to čo sa naučili za pomoci svojich učiteľov a prítomní ich za to odmenili búrivými potleskami.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs