V KOVAČICI: 21. matičný ples venovaný Pavlom a Máriám

26.jan 2020

V KOVAČICI: 21. matičný ples venovaný Pavlom a Máriám

Kovačickí matičiari v  sobotu 1. februára 2020 usporiadajú tradičné podujatie Pavlovsko-hromničnú zábavu.

Miestny odbor Matice slovenskej v Kovačici (založený 29. januára 1933 a obnovený 16. decembra 1990) už bezmála 50 rokov plní svoje poslanie na udržiavaní a rozvoji slovenskosti, pestovaní slovenského jazyka, kultúry a obyčajov v tomto juhobanátskom mestečku, v ktorom tunajší Slováci zotrvávajú už 218 rokov.

Aj napriek tomu, že v poslednom období kovačickí matičiari zápasia s mnohými ťažkosťami v podobe miestnosti, zdroja financovania a pod., každoročne uskutočňujú rôzne podujatia, z ktorých sú najznámejšie preteky v kolkoch v Kovačici, ktoré sa konajú v rámci predslávnosťových dní Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, venujú sa charitatívnym akciám, tradične už na sviatok Pamiatky zosnulých návštevujú hroby zosnulých matičiarov.

Jedna z akcii, ktorú matičiari vždy organizujú začiatkom nového roka je tradičný matičný ples venovaný Pavlom a Máriám.

Okrem chutnej večeri, dobrej zábavy so slovenskou ľudovou hudbou, organizátor pre všetkých účastníkov podujatia chystá aj bohatú tombolu a rôzne súťaže.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs