Kovačičania v novej sezóne s hrou Nový Protheus

29.sep 2017

Kovačičania v novej sezóne s hrou Nový Protheus

Včera večer v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, za prítomnosti veľkého počtu milovníkov divadla, nie len z Kovačice, ale aj z Padiny, Kysáča a iných miest, sa uskutočnila premiéra nového divadelného predstavenia Nový Protheus. 

Herci s režisérkou S.Gaškovou a autorom D. Karlečíkom na včerajšej premiére v Kovačici

Do novej divadelnej sezóny 2017/2018 si kovačickí divadelní zanietenci, aktivisti Združenia občanov Kolektívu Kreatívnych Amatérov, naplánovali spracovať ďalšiu novú divadelnú hru domáceho autora Dragana Karlečíka. Nové predstavenie začali nacvičovať v prvej polovici augusta.

– Žánrovo je to nejaký mix, s trochu fantastiky, trilera a komédie, ktorý sa prelieva z jedného do druhého žánru, – hovorí autor Karlečík.

– Ide o príbeh v modernom svete, o tzv. “body image”, v ktorom sa prezentuje vnímanie niektorých jednotlivcov a sveta, ktorý sa nachádza vôkol nich a o dynamiku na pracovných miestach, ktorá súvisí s ich vonkajším vzhľadom. Téma je zaujímavá najmä pre mladšiu populáciu divákov, lebo jeden z nápadov bola video hra Protheus na sociálnych sieťach, v ktorej sa jednotlivci identifikujú so svojim Avatarom, s tým ako seba predstavujú. Po texte Tma som mal proste už potrebu napísať niečo iné, niečo ľahšie, niečo čo nemá priamy styk s politikou a pod., – podčiarkol autor.

V novej divadelnej hre Nový Protheus úlohy obsadili už známe tváre Dušana Babincová, Alexandra Čížiková, Pavel Litavský, Martina Jonášová, Ivan Cicka, Adam Strakúšek, a Jaroslav Suchánsky a Darina Čechová (debutanti). Dragan Karlečík doteraz veľmi úspešne zvládal aj úlohu režiséra v predstaveniach Sud prachu, I na U, O láske a Tma. Tentoraz režisérske žezlo odovzdal Svetlane Gaškovej z Kysáča, ktorá študuje divadelnú réžiu a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici.

– V Kovačici sa mi s týmto divadelným tímom pracuje celkom v pohode. Po prvom kontakte s kokramovcami v Kysáči na Festivale Zuzany Kardelisovej, kde prezentovali Tmu a neskoršie na Slovensku, na Festi v Novom Meste nad Váhom, sa zrodil návrh na našu spoluprácu. Skúšky boli počas nacvičovaní raz úrodnejšie, inokedy zasa menej úrodnejšie, ale hlavne sa nám pracovalo celkom dobre, – povedala mladá kysáčska režisérka Gašková.

Do tohto projektu, ktorý finančne podporila Republika Srbsko, Autonómna pokrajina Vojvodina, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, okrem hercov, autora a režisérky, zapojený je aj celý tím divadelných zanietencov, ktorý má na starosti scénografiu a iné technické záležitosti.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs