Mladí dolnozemci

29.sep 2017

Mladí dolnozemci

Tričká pre seminaristov

V Báčskom Petrovci sa dnes počas celého dňa po tretíkrát uskutočnilo stretnutie slovenských dolnozemských žiakov pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti).

Obchádzka školy

Dobré chýry o tomto seminári sa medzi žiakmi rozbehli, takže nie je núdza o záujemcov. Na tohtoročný seminár pre žiakov 2. stupňa a učiteľov slovenčiny zo základných škôl sa dostavili všetci pozvaní. Takže do Petrovca pricestovali aj žiaci z Nadlaku v Rumunsku, aj z Békešskej Čaby v Maďarsku, aj z Iloka v Chorvátsku.

Tvorivá dielňa zo slovenčiny

Už včera zahraniční účastníci seminára pricestovali do Srbska a v spoločnosti petrovských žiakov v aule Základnej školy Jána Čajaka mali zoznamovací žúr a pobavenie, ktoré pre nich prichystali aktivisti združenia YMCA Serbia. Cezhraničných žiakov si následne petrovskí žiaci vzali domov na nocľah.

 

Tento projekt v mene Asociácie slovenských pedagógov vypracovala jej predsedníčka Mária Andrášiková a spolu so svojimi kolegyňami sa postarala aj o jeho nehatenú realizáciu.

Všetkých účastníkov v zborovni petrovskej školy včera večer privítala riaditeľka Vlasta Werleová.

Dnes ráno si hostia zo zahraničia dôkladnejšie obzreli školu a jej areál, potom navštívili aj jednotlivé hodiny, aby sa zoznámili so spôsobom vyučovania v Srbsku.

Tvorivé dielne

Kvíz zo slovenčiny

Potom nasledovali tvorivé dielne s témou spracovania slovenských ľudových rozprávok na hodine slovenčiny, tiež kvízová súťaž Hráme sa po slovensky! a kreslenie na skle ľudovej ornamentiky v rámci výtvarnej kultúry. Tieto prezentácie pre seminaristov prichystali profesorky miestnej základnej školy Jarmila Pantelićová, Vesna Valihorová-Filipovićová a Elena Lončarová.

Výtvarnícka dielňa

V poobedňajších hodinách bola naplánovaná návšteva aj niektorých z petrovských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií – Maticu slovenskú v Srbsku, Gymnázium Jána Kollára a internát, Múzeum vojvodinských Slovákov, ako aj ďalšie pozoruhodnosti.

Cieľom troch zorganizovaných ročníkov seminára mladých dolnozemcov je prispieť k tomu, aby sa žiaci Slováci z účinkujúcich krajín spoznávali už v mladom veku školy. Takisto aby nadväzovali vzájomné kontakty a utužovali priateľstvá.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs