Aktualizované: IN MEMORIAM: Juraj Madacký (22. 3. 1960 – 27. 9. 2017)

28.sep 2017

Aktualizované: IN MEMORIAM: Juraj Madacký (22. 3. 1960 – 27. 9. 2017)

Vo veku 57 rokov včera v nemocnici v Prahe umrel kysáčsky rodák Juraj Madacký. Smutná správa o jeho smrti sa dnes rozletela Kysáčom.

Juraj základnú školu skončil v Kysáči a gymnázium v Báčskom Petrovci. Ako vysokoškolák (študoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade) sa zapojil do ochotníckeho divadelného života v rodnej dedine.

V roku 1981 debutoval ako režisér. Nacvičil divadelné hry Uzol, Srdce dámy, Adam, nebeský potmehúdInferno, pričom išlo aj o adaptácie. Okrem toho sa zaoberal hudbou, písaním a prekladaním. Tak ho prilákala i dramaturgia.

V Rádiu Nový Sad, kde bol desať rokov zamestnaný ako dramaturg, sa venoval písaniu rozhlasových hier a najznámejšou bol Krakpatrick. Bol zakladateľom Divadelného klubu Brezák, v ktorom pôsobil päť rokov. Vtedy sa už viac venoval experimentálnym formám v rozhlase a pomaly i v zahraničí. Paralelne s Pavlom Kozom robili komix pre Vzlet a prispievali i do srbských komixov.

Po aktivitách v rodisku, v rokoch 1981 až 1991, nasledovala jeho činnosť v zahraničí. Napísal scenár filmu Zuzka Turanová pre slovenskú televíziu, knihu – hračku pre deti Od A po ZOO a projekt pre Bratislavský rozhlas Nefajčiť je moderné so spoluautorom Milanom Kožiakom.

V roku 1991 sa presťahoval do Bratislavy a o päť rokov neskoršie do Prahy. V Prahe, kde žil posledných 21 rokov, sa zaoberal tvorbou reklamy, reklamných projektov, organizovaním a riadením projektov a v poslednej dobe mobilnými aplikáciami.

Iba pred niekoľkými mesiacmi hovoril optimisticky pre Hlas ľudu o svojich plánoch na kultúrnom poli, ktoré mu však osud nedoprial zrealizovať.

Juraj Madacký bude pochovaný na kysáčskom cintoríne. Pohreb bude v nedeľu 1. októbra o 15 h.

Česť jeho pamiatke!

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs