KOVAČICKÁ MOZAIKA 2019: Tradičná literárno-počítačová súťaž obecnej knižnice

15.jún 2019

KOVAČICKÁ MOZAIKA 2019: Tradičná literárno-počítačová súťaž obecnej knižnice

Včera v sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici sa uskutočnilo vyhodnotenie tradičného jedenástého ročníka literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2019.

 

Účastníci literárno- počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2019

Tohto roku na súťaž  prišlo 89 prác z Padiny, Kovačice, Crepaje, Samoša, Uzdina a Idvora, ktoré boli zaradené do troch kategórií (nižšie a vyššie ročníky základných škôl, stredoškoláci, študenti a dospelí). Na adresu organizátora Obecnej knižnice v Kovačici prišli práce iba v slovenskom a srbskom jazyku. Po úvodnom príhovore Slobodana Stevanovského, riaditeľa tejto kultúrnej ustanovizne, predsedníčka posudzovacej komisie Alžbeta Hriešiková, zodpovedná pre literárnu časť súbehu, vysvetlila rozhodnutie posudzovacej komisie, kým predsedom komisie pre informatickú časť súbehu bol Samuel Kráľovský.

TRETIA KATEGÓRIA LITERÁRNEJ TVORBY

Prvé miesto v 3. kategórii získali Ján Valenta z Padiny a Dušan Genc z Crepaje, kým druhé miesto obsadili Mirjana Nikolićová zo Samošu a Ružena Kraticová z Padiny. Tretie miesto si zaslúžili dospelí literáti Anna Maršalová z Kovačice a Lazar Laušev z Idvora.

DRUHÁ KATEGÓRIA

    V 2. kategórii prvé miesto si zaslúžili Ivana Haníková, žiačka 7. ročníka ZŠ maršala Tita z Padiny, s ktorou pracovala prof. Zuzana Kotvášová, a Damír Pavlík, žiak 8. ročníka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, ktorého pripravila prof. Eva Poliaková- Hrková. Druhé miesto v rovnakej kategórii získali žiaci vyšších ročníkov Anna Murtinová z Kovačice a Andrej Husárik z Padiny. Do tretice patrili literárne práce autorov Melanie Jonášovej a Igora Urbana z Kovačice, s ktorými tiež pracovala prof. Poliaková- Hrková.

PRVÁ KATEGÓRIA

    Prvé miesto v 1. kategórii obsadila Hana Strehovská, žiačka nižších ročníkov ZŠ z Padiny, ktorú viedla učiteľka Anna Halajová, kým si druhú cenu zaslúžila padinská žiačka Iveta Bokorová. Na treťom mieste zakotvili Sebastijan SrdanovićJana Havelová z Padiny, ktorých viedla učiteľka Mária Kotvášová.

INFORMATICKÁ ČASŤ SÚŤAŽE

     Prvú cenu a odmenu v informatickej časti súťaže získal video clip mladej autorky Svetlany Sládečekovej z Padiny, s ktorou pracovala prof. Elena Tomášová-Takáčová, kým sa druhoumiestnenou stala kolektívna práca žiakov 6. ročníka  ZŠ z Padiny, ktorých viedla prof. Zuzana Kotvášová. Tretie miesto na súťaži obsadili práce autorov Anelie Babucovej z Uzdinu, žiačky kovačického gymnázia, pod taktovkou prof. Deloriji Šošdeanovej a power pointová prezentácia Denisa Ďuriša, žiaka 8. ročníka kovačickej ZŠ, s ktorým pracovala prof. Anna Hrková.

KOMISIA

V komisii, ktorá hodnotila literárne práce, pracovali i členky Tatiana Jašková, novinárka a Nevena Gligorijevićová- Bugarčićová, prof. srbského jazyka a literatúry, kým v komisii pre informatickú časť súťaže bol i Slobodan Stevanovski, magister knihovníctva a informatiky.

Obecná knižnica v Kovačici aj tohto roku odmenila pedagógov, ktorí nesebecký priložili svoje ruky k organizácii tohto podujatia a tak príležitostné darčeky sa dostali do rúk aj učiteľkám Anne Halajovej a Márii Kotvášovej z Padiny, a prof. Anne Hrkovej z Kovačice.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs