Jún – kultúrna žatva

15.jún 2019

Jún – kultúrna žatva

Najprv sviatok pekného slova, potom detských javiskových výkonov, o týždeň folklóru dospelých a pomyselnou čerešničkou týchto júnových kultúrnych víkendov bude sviatok detského folklóru. A to nie sú všetky akcie, na ktorých protagonisti v týchto dňoch žnú potlesk za svoje úsilie… Naša júnová kultúrna žatva.

V Jánošíku bolo pred týždňom Stretnutie pod lipami. Sústredenie mladých a renomovaných autorov pekného slova a výtvarného prejavu bolo v tejto banátskej dedinke prvýkrát vo svojich 48-ročných dejinách. Pre vzletovcov a ich hostiteľov zostane v peknej spomienke. Tak ako i svojrázna  Cesta okolo sveta za tri dni, ako v tohtoročnom informátore organizátori ocharakterizovali 26. prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď. V Starej Pazove uplynulý víkend svojim rovesníkom, ale i hodnotiacim porotám nacvičené predstavenia ukázali mladí herci z Boľoviec, Pivnice, Erdevíka, Bingule, Bieleho Blata, Lalite, Báčskeho Petrovca (dva súbory), Vojlovice, zo Selenče a zo Starej Pazovy (tri súbory). Ich úsilie odborníci pochválili, sugerovali však trochu viac pracovať na javiskovej reči, keďže aj divadlo je jedným z pilierov zachovávania národnej identity a materinského jazyka. Navrhli znovu organizovať semináre v oblasti detského divadla a ochotníckym režisérom odporučili spoluprácu s odborníkmi.

Uvidíme, čo poradia folklórni znalci účastníkom 49. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, ktorý prebieha práve v túto sobotu 15. júna v Hložanoch. V ústrety najväčšiemu sústredeniu vojvodinského slovenského folklóru organizátori si spomenuli na začiatky spred polstoročia. Uplynulo totiž 50 rokov odvtedy, čo sa roku 1969 v Hložanoch zrodila myšlienka o stretnutí slovenských folklórnych súborov a v nedeľu 5. apríla 1970 v dome kultúry v Hložanoch prvýkrát prebiehalo podujatie pod názvom Prehliadka ľudových tancov vojvodinských Slovákov. Vystúpilo vtedy deväť tanečných skupín z ôsmich osád: Aradáča, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Lalite, Pivnice, zo Starej Pazovy, Šídu a dve skupiny z Hložian. Z tejto prehliadky vyrástol Folklórny festival Tancuj, tancuj… Jeho zámerom je podnes zachovávať, ale i zveľaďovať slovenské ľudové tance, skupinové spevy a nástrojovú ľudovú hudbu, tradičné zvyky a obyčaje.

Aj tohto roku festivalové Hložany uvítajú milovníkov slovenského folklóru takmer zo všetkých prostredí Vojvodiny, kde žijú a pôsobia Slováci. Harmonogram 49. FFTT účastníci dobre poznajú, návštevníkom ho pripomenieme: Koncert speváckych skupín a orchestrov o 13.00, slávnostné defilé účastníkov o 16.00, dva koncerty tanečných skupín o 17.00 a o 20.00 a revuálna časť s vyhlásením výsledkov festivalu o 21.30. Hlavné festivalové lokality sú i tentoraz dom kultúry a amfiteáter, kde na návštevníkov čakajú i sprievodné podujatia: výstava Spolku žien Slovenka 70 sukieň mala, výstava hložianskych výtvarných umelcov a jarmok v organizácii SŽ Slovenka.

Veríme, že vďaka novému termínu sú do veľkej miery odstránené obavy z nevyspytateľných meteorologických vrtochov, ktoré v máji neraz pokazili tento májový sviatok. A veríme, že aj na blížiacom sa Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči bude na roztancované a rozospievané „slniečka“ v kroji svietiť štedré júnové slnko.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs