Kovačické poľnohospodárske družstvo plánuje urobiť ešte jeden veľký krok k živočíšnej výrobe v budúcom roku

28.feb 2014

Bežný hospodársky rok sa blíži ku koncu a v tomto období v poľnohospodárskych družstvách a aj v domácnostiach rozmýšľajú ako a akú výrobu organizovať v nasledovnom hospodárskom roku. Tak je tomu aj v kovačickom poľnohospodárskom družstve Poľnohospodár. Jesenné práce sú aj naďalej témou dňa, ale sa nehovorí a nerozmýšľa iba o tom. Pomaly sa už plánuje. Zastavme sa preto trochu nad plánom živočíšnej výroby v družstve a keď povieme družstvo, tak potom treba rozumieť aj osadu, lebo sa osada a družstvo, alebo naopak, v Kovačici jedno bez druhého nemôže ani predstaviť.

V posledných dvoch rokoch sa v Kovačici náhle začala rozvíjať kooperácia aj v živočíšnej výrobe. O rastlinnej netreba ani hovoriť. V tej každá domácnosť spolupracuje s družstvom. Zvlášť boli veľmi pekné výsledky dosiahnuté v odchove ošípaných a keď sa tento stabilizuje, pôjdu aj na iné odvetvia v dobytkárstve.

Koncom tohto roku bude v Kovačici asi 1.200 prasníc a v roku 1964 družstvo plánuje dať kooperantom ďalších 300 kusov. Možno však očakávať, že bude počet väčší od 1.500, lebo si výrobcovia ponechávajú prasnice aj z vlastného odchovu. A všetko to budú kvalitné, vysokovýrobné, biele prasnice. Domáce druhy budú už akosi  „bielymi vranami“. Iba pred niekoľkými rokmi bolo tomu naopak.

V tohtoročnom pláne družstva stojí: vykúpiť z kooperácie 5.000 kŕmnikov. Už teraz nechýba mnoho do takéhoto počtu a do konca roka bude priemyselnému bitúnku v Banátskom Karlovci odovzdané blízo sedemtisíc kŕmnikov. Na nasledovný rok 14-tisíc je už parafované a keď bude plán definitívny, bude možno aj viacej. Taký plán je nie nereálny. To znamená, že bude potrebné po jednej prasnici vykúpiť priemerne iba 10 kŕmnikov, a to je nie mnoho.

Druhoradou starosťou bude hydinárstvo. Niektoré domácnosti v osade stali sa už známymi výrobcami vajec a hydiny, ale to je ešte vždy nie dostatočné. Možnosti placementu sú veľmi prajné s ohľadom na blízkosť mestských trhov a aj rastúcich lokálnych potrieb. Družstvo sa bude snažiť, aby sa hydinárska výroba stabilizovala  v okolo 100 domácnostiach. Preto koncom zimy a začiatkom jari rozdelí záujemcom 20-tisíc kurčiat.

Odchov hoviad bude zaradený pravdepodobne iba do perspektívneho plánu. Na nasledovný rok iba toľko: vytučiť 150 mladých hoviad (oproti 60 v tomto roku). Ďalej sa ani nemôže ísť, lebo je v osade iba okolo 250 kráv, takže sa v prvom rade musí zväčšiť počet týchto a potom plánovať ďalšie.

Keď sa plánuje, obyčajne sa postavuje otázka: či je plán reálny? Zdá sa, že sú všetky predpoklady zabezpečené a zvlášť záujem výrobcov. Zo strany družstva bude sa musieť vyriešovať iba jeden vážnejší problém: zabezpečenie dostatočného množstva koncentrovaného kŕmiva. Miešačka na dobytčie krmivá pracuje teraz plnou kapacitou a do konca roka, počítajúc aj to, čo bolo dané výrobcom, zabezpečí okolo 320 vagónov rôznych druhov koncentrátov. Keby tak zostalo aj v nasledovnom roku, krmív by nebolo nadostač. Preto o tejto otázke v družstve už teraz uvažujú: na nasledovný rok zabezpečia okolo 650 vagónov koncentrátov. Isté je, že sa kapacity terajšej miešačky rozšíria adaptáciou a možno sa začne aj výstavba novej, väčšej a modernejšej, ktorá by bola dokončená pozdejšie.

Nakoniec možno konštatovať: kovačické družstvo mieni urobiť ešte jeden veľký krok dopredu. Súdiac podľa doterajšieho rozvoja kooperácie v dobytkárstve, on by nemal byť ťažký, ako čo boli prvé kroky na tomto poli.

JÁN GARAJ

(Výber z Hlasu ľudu č. 82,

ktoré vyšlo 16. októbra 1963

v Báčskom Petrovci)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs