SNS: Ďalšia výrobná prevádzka v Starej Pazove

3.mar 2014

SNS: Ďalšia výrobná prevádzka v Starej Pazove

Zo slávnostného otvorenia továrne v Starej Pazove (Foto: z archívu obce)

Zo slávnostného otvorenia továrne v Starej Pazove (Foto: z archívu obce)

Továreň Streit Nova v Starej Pazove je členkou medzinárodnej spoločnosti Streit Groupe (Francúzsko). Spoločnosť sa špecializovala na výrobu súčiastok automobilového priemyslu. Novú výrobnú prevádzku tejto spoločnosti v utorok 18. februára v Starej Pazove slávnostne otvorili a dali na použitie Aleksandar Vučić, prvý podpredseda vlády Republiky Srbska, Ronald Streit, riaditeľ kompánie, a Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova. Nová výrobná prevádzka sa nachádza v pracovnej zóne Volarsko polje, v neďalekej blízkosti Národného domu futbalu.

Spoločnosť Streit Groupe začala v Staropazovskej obci podnikať ešte v roku 2004, keď realizáciou brownfield investície otvorila továreň v Novej Pazove. Vďaka úspešnému hospodáreniu a dobrej spolupráci s lokálnou samosprávou táto francúzska spoločnosť rozšírila svoje výrobné prevádzky na novej lokalite v Starej Pazove, rozlohy 6-tisíc štvorcových metrov. V tejto továrni sa vyrábajú súčiastky pre automobily značiek Renault, Peugeot, Citroёn, Honeywell.

Počas utorkového slávnostného otvorenia továrne Vučić okrem iného povedal, že Obec Stará Pazova je dobrým príkladom na prilákanie zahraničných investorov a touto výrobnou prevádzkou ešte viac zveľadila ekonomické postavenie svojich občanov.

„V súčasnosti Stará Pazova je jednou z piatich najlepších obcí v Srbsku podľa zamestnanosti občanov,“ akcentoval prvý podpredseda vlády na utorkovej slávnosti v továrni Streit Nova v St. Pazove. V rámci zvýšenia výrobných kapacít v nadchádzajúcom období sa očakáva otvorenie nových 150 pracovných miest. V súvislosti s tým Đ. Radinović podotkol, že všetky potrebné povolenia na túto investíciu investor dostal v rekordnej lehote, podľa vzoru na vyvinuté zahraničné lokálne samosprávy.

Výkonný riaditeľ továrne Rene Barkolone vyjadril tiež veľkú spokojnosť s investíciou v St. Pazove a prejavil nádej o zväčšenie výrobných kapacít tejto prvej výrobnej prevádzky v Srbsku. Toho času Streit Groupe úspešne podniká nielen vo Francúzsku, ale i na Slovensku.

 Anna Lešťanová

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs