DS: Podpora výrobe metiel v Petrovci

3.mar 2014

DS: Podpora výrobe metiel v Petrovci

(Foto: J. Čiep)

(Foto: J. Čiep)

V ústrety nadchádzajúcim parlamentným voľbám v pondelok 3. marca 2014 Báčsky Petrovec navštívil pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin. So svojou delegáciou navštívil továreň metiel RAM majiteľa Rastislava Denďúra, kde sa oboznámil s prevádzkou, v ktorej je tohto času zamestnaných 90 robotníkov a  do roka dokážu vyrobiť 900 000 cirokových metiel. Až 95 % výrobkov RAM vyváža do zahraničia, predovšetkým do Talianska, ale aj Nemecka, Poľska, Švajčiarska a Francúzska. Tajomník Vasin hovoril, že práve takýto vývozcovia majú možnosť čerpania výhodných pôžičiek v rámci Rozvojového fondu Vojvodiny. Novinárom sa prihovoril aj Branislav Kevenský, poslanecký kandidát z radov Demokratickej strany. Zasadzoval sa za prinavrátenie starej slávy Petrovca, ktorú kedysi mal v tomto obore s továrňou Kooperatíva. Pokrajinská delegácia v pokračovaní navštívila aj Spolok petrovských žien.

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs