LSV: V Selenči sľúbili, že sa budú zasadzovať o lepšie postavenie Vojvodiny

4.mar 2014

LSV: V Selenči sľúbili, že sa budú zasadzovať o lepšie postavenie Vojvodiny

LSV v Selenči (Foto: J. Berédi)

LSV v Selenči (Foto: J. Berédi)

LIGA SOCIÁLNYCH DEMOKRATOV VOJVODINY usporiadala v pondelok 3. marca v Selenči tribúnu v rámci predvolebnej kampane. Zorganizoval ju Obecný výbor Ligy Obce Báč v čele so Zdenkom Kolárom, ktorý v mene hostiteľa aj privítal hostí a prítomných v sieni hasičského domu. Potom sa účastníkom tribúny prihovorili: Nenad Mišković, Ján Litavský, Duško Radaković, Aleksandar Marton a Aleksandar Jovanović. Všetci sa snažili poukázať na aktuálne postavenie Vojvodiny v Republike Srbsko a pritom v porovnaní s údajmi z minulosti zobraziť hospodársky úpadok Vojvodiny a potrebu, aby ich strana bola podporená v nadchádzajúcich voľbách. Zároveň všetci vo svojich príhovoroch sľúbili, že sa budú zasadzovať o lepšie postavenie Vojvodiny, ak získajú dôveru voličov na nadchádzajúcich voľbách.

J. B-di

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs