NDS: Vízia pre Srbsko

3.mar 2014

NDS: Vízia pre Srbsko

Momentka z tlačovky: (sprava) Dr. Milinka Materáková, Goran Jović a Miruška Kočišová, technická tajomníčka v združení občanov (Foto: A. Lešťanová)

Momentka z tlačovky: (sprava) Dr. Milinka Materáková, Goran Jović a Miruška Kočišová, technická tajomníčka v združení občanov (Foto: A. Lešťanová)

V miestnostiach Združenia občanov Pazovački pokret vo štvrtok 27. februára usporiadali tlačovku, na ktorej predstavili kandidátov na národných poslancov do Zhromaždenia Srbska na kandidačnej listine Boris Tadić – Nová demokratická strana – Zelení, LSV – Nenad Čanak, Spolu pre Srbsko, VDMK, Spolu pre Vojvodinu, Demokratická ľavica Rómov.

V mene ZO Pazovački pokret, ktorý podporuje túto listinu, kandidátmi sú: Dr. Milinka Materáková a Goran Jović. Hlavnými cieľmi, o ktoré sa budú zasadzovať, sú boj proti chudobe, zamestnávanie, rozvoj ekonómie, vzdelávanie a kultúra. Goran Jović hovoril i o dôvodoch, prečo Pazovački pokret podporuje volebnú listinu v čele s Borisom Tadićom. „Hodnoty, za ktoré sa Boris Tadić vždy zasadzoval, najmä keď sú v otázke rozvojové cesty lokálnych samospráv, sú podľa európskeho modelu, a to nám je nesmierne dôležité ako lokálnemu hnutiu. A to bolo rozhodujúcim činiteľom, aby sme podporili túto listinu.“ Dr. Milinka Materáková pripomenula, že jej dvadsaťročná činnosť prebiehala na demokratických princípoch a stále sa zasadzovala o zlepšenie života občanov nielen v Starej Pazove, ale i na území celej obce.

A. Lešťanová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs