V kovačickej a padinskej knižnici

21.nov 2013

V kovačickej a padinskej knižnici

47Kovacicka kniznicaObecná knižnica v Kovačici sa deň čo deň stáva čoraz vzácnejšou a významnejšou inštitúciou nielen v Kovačickej obci, ale aj širšie. Čoskoro ubehne 20 rokov odvtedy, čo je transformovaná do samostatnej inštitúcie pod názvom Obecná knižnica v Kovačici. Predtým pôsobila pod menom Vzdelávací a čítací spolok Pokrok, založený v roku 1921. V súčasnosti má viac ako 1 000 členov, ktorí majú k dispozícii nielen celkový fond kníh s vyše 28 300 kníh v srbčine, slovenčine a v iných jazykoch, ale aj rôzne iné printové a internetové obsahy a pod.

Pred niekoľkými dňami ponuku obecnej knižnice v Kovačici doplnili o nové knihy, časopisy a DVD. Ďakujúc finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý projekt podporil so sumou 2 000 eur, čitatelia v Kovačici a oddelenia v Padine si môžu vybrať niektorú zo 150 nových kníh a DVD v slovenskom jazyku. Z literatúry pre deti je tu 58 nových titulov autorov: Gabriely Futovej, Emílie Hubočanovej, Jiřího Kahouna, Ľubomíra Feldeka a iných. Dospelým sú zaujímavé nové obsahy z oblasti filozofie, prírodných a spoločenských vied, umenia, medicíny, dejín, literatúry svetovo známych mien autorov: Beto Perez, Angela Wilkes, Boris Filan, Michael Connelly, Dominik Dán a iní. Ďalšie nové tituly 957 kníh v srbčine očakávajú z Ministerstva kultúry Republiky Srbska.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okrem čitateľov z Kovačice rovnakému počtu kníh v slovenčine sa tešia aj čitatelia v oddelení knižnice v Padine, ktorých je v súčasnosti nad 600. Padinská knižnica je zaujímavá aj tým, že jej členovia okrem prehŕňania sa v ríši literárnej tvorby a čítania kníh priamo účinkujú v rôznych významných akciách, ktoré knižnica organizuje. Jedna z nich sa usporiadala začiatkom novembra. Najprv bola dielňa, v ktorej mládežníčky výtvarne spracovali ľudový fínsky epos Kalevala. Neskoršie z týchto prác padinská knižnica usporiadala výstavu, ktorú obohatili čítaním krásneho písaného slova a hudbou. Okrem knihovníčok Evy Taubertovej a Zdenky Obšustovej, ktoré si vymysleli tému a obsah podujatia, na večierku sa zúčastnili verní členovia knižnice: Slaďana Šuľová, Elena Pavelová, Blažena Valentová, Anička Strehovská, Elena Ďurišová, Katarína Petrášová, Ivana Halabrínová, Renata Šimeková, Monika Cicková, Duško Ďuriš a Tijana Nemogová.

                                                                                                                                                                                                                                         A. Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs