Kým štát nepretne gordický uzol…

21.nov 2013

Kým štát nepretne gordický uzol…

Účastníci 4. tribúny v rámci 14. Futockej kapustiády

Účastníci 4. tribúny v rámci 14. Futockej kapustiády

Aká je komplexná situácia v agrosektore, taký bol i tento pokus o preniknutie za ohradu, ktorá poľnohospodárov oddeľuje od istejšej budúcnosti a hmatateľnejšieho zisku z plodov získaných tvrdou prácou. Takáto myšlienka sa proste vnútila na záver 4. tribúny v rámci nedávnej 14. Futockej kapustiády, s témou Tradícia, miesto a úloha tradície v súčinnosti poľnohospodárov v regióne. Tak sa nám vidí, že hovorcom a diskutérom sa téma vyšmykla z rúk. Diskusia sa rozvodnila, zostala v doméne všeobecného a skončila sa bez pevných záverov týkajúcich sa budúceho spoločného nástupu poľnohospodárov.

Stevica Marković z Brestovca pri Leskovci, kde inak pestujú azda najchýrečnejšiu papriku v Srbsku, hovoril o pôsobení tamojšieho združenia Leskovački ajvar. Ich rovnomenný výrobok pred štyrmi rokmi získal certifikát, t. j. značku tradičného a chráneného výrobku. V tejto súvislosti poznamenal:

– Prišiel som k myšlienke, že ajvar treba ochrániť, lebo pri jeho priemyselnej výrobe, tak sa mi vidí, môže prísť o primát. My v oblasti Leskovca sme známi ako znamenití paprikári predovšetkým preto, že máme vhodnú klímu, veľký počet slnečných dní, kvalitnú pôdu a vodu, tiež kvalitné odrody papriky. Naše združenie určite bude pri zakladaní asociácie, či ako sa už bude volať združenie tradičných výrobkov Srbska.

O certifikácii a podpore kompetentných inštitúcií hovoril predstaviteľ pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Miloš Šešlija.

– My sme od začiatku s vami, máte našu úplnú podporu. Poskytujeme vám ju formou financovania vašich podujatí, ako i vzdelávania a primeranej literatúry. Naším cieľom je, aby sa do akcie získania značky výrobkov s chráneným geografickým pôvodom zapojilo čím viac poľnohospodárov. Domnievame sa, že v tomto kontexte Futocká kapusta má vyvodiace postavenie, a že by sa aj iní mali prizrieť na jej výrobcov.

Šešlija podotkol, že rezortný pokrajinský sekretariát podporuje poľnohospodárov – výrobcov tradičných produktov prostredníctvom súbehov na udelenie finančných prostriedkov potrebných na získanie certifikátov, ako aj výstavbu spracovateľských kapacít. Miroslav Kiš zo Zväzu združení poľnohospodárov všetkých odvetví poľnohospodárskej výroby o. i. povedal:

– Som hrdý na to, že v popredí nie sú peniaze a veľké plochy obrábanej pôdy, ale že aj na malých parcelách malé gazdovstvá môžu zrealizovať svoje záujmy. Usilujeme sa o to, aby lokálne samosprávy vedeli rozpoznať podobné združenia, čiže skupiny občanov vo vlastnej oblasti, lebo bez inštitúcií to nejde. Zdôrazňujem, že je tiež mimoriadne potrebné, aby nás sledovali médiá. Naším cieľom je, aby sme aj my boli tam, kde sa rozhoduje.

ŠTÁT MUSÍ ZMENIŤ VZŤAH  K SEDLIAKOVI

Chce to nielen obdiv, ale aj činorodú štátnu starostlivosť

Chce to nielen obdiv, ale aj činorodú štátnu starostlivosť

V diskusii bolo počuť, že o značkovej Futockej kapuste ešte stále nie je dostatok informácií. O tom, čo ju činí osobitnou, vraj nevedia ani Novosadčania, lebo konzumentom nie sú primerane sprístupnené relevantné informácie. Osobitne zarezonoval názor, že u nás v oblasti poľnohospodárstva vládne „totálne neupravený stav”, a že „jedine, keď štát rieši problémy, zbavíme sa ich aj my, poľnohospodári”. Taktiež bolo povedané, že proste nie je prípustné, aby štát, keď žiadate o certifikát, povedal: „Daj peniaze!”  Istý diskutér akiste vyjadril mienku väčšiny poľnohospodárov, keď – nie bez rozhorčenia – skonštatoval: „Štát akoby zabudol, že táto krajina obstála vďaka sedliakovi! Päťdesiat rokov sedliak budoval Nový Sad a namiesto toho, aby teraz Nový Sad povedal poďme pomôcť sedliakovi, žiadajú 150 000 za posúdenie tradičného výrobku. Všetky tie asociácie, podľa mojej mienky, akokoľvek to znie vulgárne a hlúpe, zahmľujú situáciu.”

V príbehu o lokálnej tradícii a tradícii regiónu si dobré meno už dávnejšie vytesal Milorad Jevđević z osady Mrčajevci, kde festival kapusty, ako pomenovali pôvodnú Srpsku kupusijadu, pustil korene roku 2003. Hovoriac o trojdňovom podujatí, ktoré má zhruba 150 000 návštevníkov, poukázal na to, čo by zrejme mohli využiť aj organizátori Futockej kapustiády:

– Hospodársko-turistické podujatie Kapustiáda Mrčajevci vznikla z priania zoskupiť nielen pestovateľov kapusty, ale všetkých poľnohospodárskych výrobcov. Podstatou našej kapustiády je súťaž vo varení svadobnej kapusty. Je to proste veľká lacná zábava, ale na našom podujatí si môžete pozrieť aj výstavu poľnohospodárskych výrobkov. Predstavitelia syndikátnych organizácií tu uzavierajú zmluvy s výrobcami o výkupe ich výrobkov a je tu aj výstava poľnohospodárskej mechanizácie, kde sa snažíme ukázať ľuďom predovšetkým niečo nové a neznáme. Záujemcovia si môžu taktiež pozrieť prostriedky na ochranu rastlín.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs