Nové lopty pre školy

22.nov 2013

Nové lopty pre školy

Náčelníčka Libuška Lakatošová so žiakmi z Golubiniec na hodine telesnej výchovy

Náčelníčka Libuška Lakatošová so žiakmi z Golubiniec na hodine telesnej výchovy

Žiakom Základnej školy 23. októbra v Golubinciach v stredu 13. novembra 2013 Libuška Lakatošová, náčelníčka Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Obce Stará Pazova odovzdala lopty pre basketbal, volejbal, futbal a hádzanú. Je to iba jedna z naplánovaných spoločných akcií obce a oddelenia, ktorými sa chce podporiť a popularizovať šport medzi žiakmi, s cieľom vypestovať zdravé zvyky a posilniť telesnú kondíciu.

Nové lopty pre základné a stredné školy v Staropazovskej obci

Nové lopty pre základné a stredné školy v Staropazovskej obci

„Naša obec sa okrem údržby všetkých školských športových objektov stará aj o adekvátne športové vybavenie, so zámerom zlepšiť podmienky na uskutočnenie hodín telesnej výchovy a rekreácie v školách. Tentoraz sme pre všetky školy z územia Staropazovskej obce zabezpečili po päť súprav lôpt pre rôzne športy. Aj v nadchádzajúcom období sme si naplánovali podobné akcie, lebo nás nesmierne teší, že vďaka dobrej spolupráci s osvetovými pracovníkmi, a najmä ich kvalitnej a obetavej práci so žiakmi v našom prostredí, dostaneme ešte mnohé mladé športové talenty,“ vyhlásila okrem iného L. Lakatošová.

V týchto dňoch i v ostatných základných a stredných školách v Staropazovskej obci vykonali distribúciu pripravených súprav lôpt.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs