Mlieko a potraviny bez aflatoxínov

21.nov 2013

Mlieko a potraviny bez aflatoxínov

Najbezpečnejší spôsob ochrany mlieka a mliečnych výrobkov pred kontamináciou aflatoxínmi je dôsledná kontrola krmiva podávaného zvieratám.

Koncom minulého roka Srbskom otriasla aféra aflatoxín. Popísalo sa o tom veľa, vina za vzniknutú situáciu sa prehadzovala z hlavy na hlavu. Jedno je isté – aflatoxíny sú pre ľudský organizmus nebezpečné. Sú to karcinogénne látky produkované niektorými kmeňmi plesní Aspergillus flavus, A. parasiticus a A. nomius. Tieto plesne produkujú toxíny hlavne v orechoch, arašidoch a krmive. V prípade, že je tráviaci trakt zvieraťa infikovaný aflatoxínom B1 z krmiva, prechádza do mlieka aflatoxín M1, ktorý je metabolitom aflatoxínu B1. V syroch vyrobených z mlieka kontaminovaného aflatoxínom je jeho obsah vyšší než v mlieku použitom na ich výrobu.

Z Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Srbska oznamujú, že v domácich potravinách a mlieku sa hodnoty aflatoxínov nachádzajú v povolených hraniciach. Sledovaním stavu na farmách, kontrolou krmív pre zvieratá a uplatňovaním stanovených opatrení nebola zistená prítomnosť nadpriemerných hodnôt aflatoxínu M1 v surovom mlieku. Mliekarne na výkupných miestach od 1. do 20. septembra 2013 odobrali a skontrolovali 2 321 vzoriek mlieka.

Doterajšie výskumy potvrdzujú, že náhle zachladenie a pokles teplôt v období dozrievania kukurice a jej zberu nezodpovedajú ďalšiemu rozvoju huby a produkcii aflatoxínov, čo potvrdili aj prvé výsledky vzoriek odobratých z polí. V tohtoročnej kukurici sa aflatoxíny nenachádzajú.

Aby sa nezopakoval minuloročný scenár, fytosanitárni inšpektori kontrolujú proces výroby, prepravu a skladovania kukurice dôslednejšie. A práve jej skladovanie je najdôležitejšia fáza. V tomto roku bola vytvorená Komisia pre posúdenie stavu porastov kukurice a sledovania obsahu mykotoxínov v kukurici, ktorá navrhla balík preventívnych opatrení. Aby sa zabránilo výskytu aflatoxínov a iných mykotoxínov, pestovatelia a silá, kde sa kukurica skladuje, stanovené opatrenia musia v plnej miere uplatňovať.

Hodnoty aflatoxínov v mlieku okrem prítomnosti škodlivých látok a prímesí musí sledovať nielen nacionálny monitoring, ale aj samotné mliekarne. Tie sú povinné na základe plánu sebakontroly vykonávať kontrolu odobratých vzoriek surového mlieka na všetkých výkupných miestach a v mliekarniach.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs