Milovníci výtvarného umenia

21.nov 2013

mali v pondelok 18. novembra jedinečnú príležitosť vidieť ako v staropazovskej galérii Strediska pre kultúru svoje umelecké dielo pred obecenstvom vytvára János Meszáros. Narodený je roku 1943 v Novom Bečeji a toho času žije a tvorí v Belehrade. Patrí medzi našich známych a vo svete tiež slávnych maliarov insitného umenia. Motívmi je viazaný za Vojvodinu a výhľady roviny. Známy je podľa obrazov, na ktorých sú znázornené kone a detaily zo sálašov. János Meszáros je maliarom optimizmu, sily a radosti zo života a jeho diela nikoho nenechávajú ľahostajným. Vytvorené dielo v pazovskej galérii je, ako povedal samotný autor, „ plné energie“. Obraz vytváral pred očami početných návštevníkov zopár minút (na fotografii) za prítomnosti tónov príliš silnej hudby. Tento nadovšetko tvorivý maliar doteraz usporiadal okolo 270 samostatných výstav a zúčastnil sa na vyše 1 000 kolektívnych výstav. Predstavil sa bohatým opusom 7 000 obrazov v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, USA, Austrálii… Výstava Jánosa Meszárosa v Starej Pazove je otvorená do 9. decembra.

a. lš.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs