Krajinky do príbytkov – stromy do škôl

19.dec 2013

Krajinky do príbytkov – stromy do škôl

V polovici novembra Združenie petrovských výtvarných umelcov sa spolu s kolegami z chorvátskeho Jakšića aktívne zapojilo do projektu Ako rastie strom ekologického združenia Zelený kruh v Báčskom Petrovci a v rámci tematického jednodňového výtvarného tábora spoločne tvorili na tému Nakresli mi strom. Obrazy ponechali ekológom, aby z ich predaja zabezpečili finančné prostriedky na nákup sadeníc, ktoré na rok zjari vysadia na nádvoriach základných škôl v Báčskopetrovskej obci.

Predajnú výstavu obrazov otvorila V. Marčoková-Cerovská

Predajnú výstavu obrazov otvorila V. Marčoková-Cerovská

Predajnú výstavu pozostávajúcu z 20 obrazov združenie Zelený kruh usporiadalo v stredu 11. decembra v sieni Turistickej organizácie. Výstava prilákala slušný počet návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť vystavené práce, prípadne si niektoré aj kúpiť. Projektová manažérka Vierka Marčoková-Cerovská skrátka vysvetlila podstatu akcie a predseda obce Pavel Marčok vyjadril podporu tejto akcii. Tatjana Đurićová, zástupkyňa pokrajinského sekretára pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia, uviedla, že tento sekretariát podporuje akcie tohto druhu, lebo zalesňovanie vo Vojvodine je na veľmi nízkej úrovni. V mene belehradského fondu pre lokálne iniciatívy TRAG, ktorý od začiatku podporuje uvedenú akciu, hovorila Natalija Simovićová. Dragan Srećković z Inštitútu pre udržateľné spoločenstvá v Belehrade akciu zaradil medzi najefektívnejšie projekty, lebo zoskupuje občanov na lokálnej úrovni s cieľom riešiť pálčivý problém. Výtvarný kritik Vladimír Valentík bližšie ozrejmil techniky, v akých sú vypracované predložené obrazy. Väčšinou ide o olejomaľby a grafiky.

Výstavu otvorila tretia tajomníčka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Alexandra Lašandová.

Návštevníci prejavili záujem o obrazy a už po skončení prezentácie si 4 – 5 obrazov našlo nových majiteľov. Ostatné obrazy, ktoré sa predávajú po prijateľných cenách, si možno pozrieť a kúpiť do konca roka.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs